Posticum - Movimentum Iuventutis Christianae
Teiului u. 26, RO - 410477 Nagyvárad/Oradea/Grosswardein
Tel.: +40 259 431 398 Fax: +40 359 410 882
Email: info@posticum.ro
Web: www.posticum.ro
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

augusztus

júl.
7
 
6:00


Zen elvonulás - zen meditáció

A sesshin (接心, 摂心, 攝心), literally "touching the heart-mind" (but frequently mistranslated in Western Zen centers as "gathering the mind"), is a period of intensive meditation (zazen) in a Zen monastery. While the daily routine in the monastery requires the monks to meditate several hours a day, during a sesshin they devote themselves almost exclusively to zazen practice. The numerous 30- to 50-minute-long meditation periods are interleaved with short rest breaks, meals, and sometimes short periods of work (Japanese: samu) all performed with the same mindfulness; nightly sleep is kept to a minimum, at six hours or fewer. During the sesshin period, the meditation practice is occasionally interrupted by the master giving public talks (teisho) and individual direction in private meetings (which may be called dokusan, daisan, or sanzen) with a Zen Master. In modern Buddhist practice in Japan and the West, sesshins are often attended by lay students, and are typically one, three, five, or seven days in length. Seven-day sesshins are held several times a year at many Zen centers, especially in commemoration of the Buddha's awakening to annuttara samyak sambodhi. At this Rohatsu sesshin, practitioners seek to relax and quiet the mind to the point of cessation of mental chatter and emotional impulse, samadhi, kensho, or satori.

tovább

júl.
11
 
8:00


Szent Benedek - keresztény meditáció

Noricum tartományban született, előkelő szülőktől származott. Kezdetben Rómában tanult, de megelégelte a világi hívságokat, és később egy Subiacóhoz közeli barlangba vonult a világ elől. Itt három év után pásztorok találtak rá. Abban a korszakban élt, amikor megszűnt a Római Birodalom, helyette létrejött a keleti gót állam, élén Theodorik királlyal. 530 körül alapította meg saját kolostorát — a bencés szerzetesrend anyakolostorát — Dél-Itáliában, Monte Cassino hegyén. Életrajzát I. (Nagy Szent) Gergely pápa írta meg Dialógus című művének második kötetében. A szerző alapvetően időrendben, tematikus csoportosítás nélkül beszéli el Benedek életét, szellemi fejlődését. Benedekkel megtérése után csodák történtek, ő pedig küzdött a bűnös dolgok ellen. Pl.: a női kísértés elkerülésére csalánbokorba ugrott, felismerte a neki szánt, mérgezett ételeket és italokat. A monostor megalapítása után már ő lett a csodák forrása, de csodái nem térítő és nem is gyógyító csodák. Benedek örökké harcolt a Sátánnal, ezért ő lett a tökéletes és legyőzhetetlen szent példája. Ezenkívül ő a közösségi élet szentje is, hiszen a szerzetesként élve tette csodáit, a rendnek mutatott példát.

tovább

aug.
5
 
9:00


Havas Boldogasszony - keresztény meditáció

A Havas Boldogasszony Mária-ünnep augusztus 5-én van. Masolimo festménye a legendáról. Eredetileg a Szent Szűz római főtemplomának, a négy patriarchalis bazilika egyikének – Beata Maria Virgo ad Nives, ismertebb olasz nevén Santa Maria Maggiore – fölszentelési évfordulója (440-ben szentelték fel). Az ünnep idővel az egyházban is egyetemessé vált. A Müncheni-kódex Havi Bódoganya, a Batthyány-kódex naptára pedig Havi Boldog Asszony néven emlegeti. A legenda szerint a 4. században Liberius pápa (352. május 17. – 366. szeptember 24.) idejében az örök városban egy János nevű gazdag patrícius és felesége elhatározták, hogy vagyonukat a Szent Szűznek ajánlják fel. A Szent Szűz álomban megjelent a házaspárnak és tudtukra adta, hogy azon a helyen, amelyet másnap hó fog borítani, templomot kell emeljenek tiszteletére. A Szűzanya e szentélyét ezért Havas Boldogasszony bazilikának is nevezik. A felépített bazilikát Szent III. Szixtusz pápa (432. július 31. – 440. augusztus 18.) díszítette remek mozaik képekkel annak emlékére, hogy az efezusi zsinat 431-ben hittételként hirdette ki Szűz Mária istenanyai méltóságát.

tovább

aug.
11
 
6:00


Zen elvonulás - zen meditáció

A sesshin (接心, 摂心, 攝心), literally "touching the heart-mind" (but frequently mistranslated in Western Zen centers as "gathering the mind"), is a period of intensive meditation (zazen) in a Zen monastery. While the daily routine in the monastery requires the monks to meditate several hours a day, during a sesshin they devote themselves almost exclusively to zazen practice. The numerous 30- to 50-minute-long meditation periods are interleaved with short rest breaks, meals, and sometimes short periods of work (Japanese: samu) all performed with the same mindfulness; nightly sleep is kept to a minimum, at six hours or fewer. During the sesshin period, the meditation practice is occasionally interrupted by the master giving public talks (teisho) and individual direction in private meetings (which may be called dokusan, daisan, or sanzen) with a Zen Master. In modern Buddhist practice in Japan and the West, sesshins are often attended by lay students, and are typically one, three, five, or seven days in length. Seven-day sesshins are held several times a year at many Zen centers, especially in commemoration of the Buddha's awakening to annuttara samyak sambodhi. At this Rohatsu sesshin, practitioners seek to relax and quiet the mind to the point of cessation of mental chatter and emotional impulse, samadhi, kensho, or satori.

tovább

aug.
15
 


Nagyboldogasszony - keresztény meditáció

Nagyboldogasszony napja az egyik legfontosabb katolikus Szűz Mária-ünnep, amelyet Magyarországon augusztus 15-én tartanak. Neve az ősmagyar hitvilág istennőjének nevéből ered, akinek az alakja a magyar kultúrában egybemosodótt Jézus édesanyjáéval. Ezen a napon a katolikus hívők Szűz Mária mennybemenetelét ünneplik. Számos országban munkaszüneti nap, 1945 előtt Magyarországon is.

Az elnevezés a magyar nyelvben, a történelmi magyar hitvilág hagyománya nyomán különvált a legtöbb európai nyelv használati gyakorlatától, amikor Szent Gellért fehérvári beszédében Boldogasszonynak nevezte Szűz Máriát: A XVI. század elejétől a Szent Gellért legendájában olvashatjuk a Karthauzi Névtelen feljegyzéseiből: « És az Ő (t. i. Szt. Gellért) tanácsának intéséből akkoron kele fel, hogy az szíz Máriát ez Magyarországban Bódog-Asszonnak, avagy ez világnak nagy asszonyának hívnák ». (Toldy Ferenc: Magyar szent. leg. III. fej.)[1][2] Itt meg kell különböztetnünk a név eredtét, illetve az ünnep nevének jelentését. Azaz nem tévesztendő össze a Boldogasszony a Nagyboldogasszonnyal. Míg az előbbi Szűz Máriát jelenti emberi minőségben, az utóbbi feltámadt minőségben. A Boldogasszony név eredete, kútforrása - minden magyar pogány istennő elmélettel ellentétben[3], mely azonossá teszi az ősi magyar hitvilág istennőjének, a Boldogasszonynak a nevével - a Bibliában található:

tovább

szept.
8
 
9:00


Kisboldogasszony - keresztény meditáció

Kisboldogasszony egy katolikus egyházi ünnep, amelyet minden év szeptember 8-án vagy valamelyik hozzá közel eső vasárnapon tartanak. Kisboldogasszony ünnepe egyben Szűz Mária születésének ünnepe is. Latinul Nativitas B.M.V. A hagyomány szerint Mária születése a jeruzsálemi Betheszda-fürdő mellett volt.

Azért lett szeptember 8-a az ünnep, mert ezen a napon szentelték fel azt a jeruzsálemi templomot, amely azon a helyen áll, ahol a hagyomány úgy tartja, hogy Szűz Mária született. Ez a templom ma is áll, és Szent Annanak szentelték[2]. A XII. századtól kezdve kerül szeptember 8-ra az ünnep. Magyarországon a XVIII. században fejlődött ünneppé. Ekkor fejlődött ki számos népszokás is. 1955-ben eltörölték. Ma Magyarországon közel 180 Kisboldogasszony templom vagy kápolna van, melyeknek általában ezen a napon van a búcsújuk. A legismertebb zarándokhely a Kisboldogasszony templom, ahol már számos csoda és jelenés megtörtént. A Kisboldogasszony-búcsúk éneklő menetekké alakulnak, ahol van Mária-szobor ott leányok viszik magasba emelve. A menet elejét ministráns fiúk vezetik.

tovább

szept.
14
 
9:00


Szent Kereszt felmagasztalása - keresztény meditáció

Szent kereszt felmagasztalása ünnepén két történelmi eseményre is emlékezünk. Egyrészt Krisztus keresztjének megtalálására, másrészt visszaszerzésére. A szent keresztet Nagy Konstantin császár édesanyja, Szent Ilona találta meg Jeruzsálemben. A róla szóló legenda szerint a Golgota hegyén talált maradványokat egy beteghez érintették, és amikor Krisztus keresztjének darabját nyújtották neki, meggyógyult. Az ereklyét, melyet később elraboltak a perzsák, Herakleiosz császár 628-ban szerezte vissza, és vitte őrzési helyére mezítláb, szegényes ruhában, a saját vállán. A szent keresztből a világ minden pontján őriznek ereklyéket, jóllehet a ma embere mindezt szkeptikusan szemléli, mondván: a világon található rengeteg ereklyéből sok keresztet össze lehetne rakni. A hívő ember számára viszont nem az a fontos, hogy egy adott kis ereklye tényleg az igazi keresztből származik-e, hanem maga a szent kereszt iránti tisztelet. A katolikus egyházban sohasem a tárgy az elsődleges, mi azt tiszteljük, amire az emlékeztet minket.

tovább

szept.
30
 
9:00


Szentírás vasárnapja - keresztény meditáció

Szentírás vasárnapján különös tisztelettel vesszük kézbe a Bibliát, Isten élő szavára figyelünk. A Szentírás eligazít az élet kérdéseiben. Mindennapi útmutatónk kereséseinkben. Az evangéliumban a dús gazdag és a szegény Lázár elbeszélését olvastuk. Feltűnő, hogy a gazdagnak nincs neve. A szegény Lázár neve pedig jelképes: Isten irgalmaz. Ez is jelzi, hogy nem a konkrét történet a lényeges, hanem a tanítása. A szívtelen gazdag dőzsöl, bíborban jár, a szegénynek pedig nincs betevő falatja. A gazdag nem ad enni a szegény Lázárnak. Pedig a zsidó vallási gyakorlat szerint legalább egy vagy két házi koldust artania kellett a gazdagoknak. Az elem, hogy a kóbor kutyák is megszánják és nyalogatják a sebeit, a hatás fokozására került a történetbe. A konfliktus nem a földi körülmények között fejlődik ki, hanem áttevődik a halál utánra. Egy nap eljött a számadás ideje és Isten ítélő széke elé kellett állniuk mindkettőjüknek. Az ítélet kedvező lett Lázár számára, a gazdag számára pedig kedvezőtlen. Már nem volt lehetőség a változtatásra, végelegesen eldőlt mindkettőjük sorsa.  

tovább

okt.
8
 
9:00


Magyarok Nagyasszonya - keresztény meditáció

A Regnum Marianum barokk világában a Napbaöltözött Asszony ábrázolásából bontakozik ki a Patrona Hungariae jellegzetes, máig érvényes ikonográfiája, amelyen a Szűzanya fejére a tizenkét csillagú korona helyett a Magyar Szent Korona, a karján ülő kis Jézus helyébe az ország almája, Mária másik kezébe pedig az ország jogara, kormánypálcája kerül. A lábánál feltűnő félhold a török veszedelem elmúltával bőségszaruvá, mintegy a magyar Kánaán, az extra Hungariam non est vita jelképévé alakult. Ez a barokkos Mária-ábrázolás képekről, szobrokról, céhzászlókról, pénzekről, később postabélyegekről közismertté válik. Pázmány Péter egyik prédikációjában mondja: mái napig költő pénzünkön a Boldogasszony képe körül ama szokott bötűkkel, Patrona Hungariae, Magyarország Asszonyának valljuk a Szent Szüzet.

tovább

nov.
16
 
18:00


Feldmár András Nagyváradon

November 16-án, pénteken, 18 órától Születés, szex, halál címmel tart előadást a nagyváradi Posticumban (Teiului utca 26) Feldmár András, magyar származású, Kanadában élő pszichológus, pszichoterapeuta. November 17-én és 18-án, ugyanazon a helyszínen, Feldmár András szupervíziót és csoportterápiát vezet. Jelentkezni a 0259/431.398 vagy 0744/504.051 telefonszámokon, vagy az info@posticum.ro e-mail címen lehet.   
Feldmár András 1940-ben született Budapesten. Tizenhat éves korában, 1956-ban  Kanadába emigrált. Matematikát tanult, de miután két házassága három és fél év után tönkrement, pszichoanalízisre kezdett járni, s ezen élmény hatására váltott pszichológiára. 1974-ben ismerkedett meg mesterével, R.D.Laing skót pszichiáterrel, akinek elméleti és gyakorlati munkássága radikálisan megkérdőjelezte a 20. századi pszichiátria dogmáit. Ez a találkozás egy életre meghatározta Feldmár tudományos munkásságát, szakmai felfogását, a világhoz és hivatásához való viszonyát. Laing tanítványaként, barátjaként és szakmai örököseként a laingi örökséghez hűen gyakorlati és nem elméleti karriert választott. Feldmár terápiája empirikus interperszonális fenomenológia, ami azt jelenti, hogy a fájdalom és a zavar orvoslásához nem az egyénben keresik a magyarázatot, mintegy felelőssé téve őt a problémáiért, hanem meggyőződése, hogy a baj mindig egyének közötti térben, tehát a kapcsolatban keletkezik, és abból fakad, hogy ahogyan bánunk egymással. Feldmár saját maga terápiáját radikális vagy anyai terápiának nevezi. Radikális azért, mert a legősibb gyökerekből táplálkozik, anyai, mert a terápiában egy olyan környezetet teremt a páciensnek, mint egy szerető anya a gyerekének, ahol játék közben az szégyen nélkül mutathatja meg önmagát, úgy, ahogy van, meggyászolhatja, elsirathatja azt, amit elveszített.
Feldmár András rendszeresen tart előadásokat Magyarországon, ahol tíznél több könyve jelent meg. 2007-ben jött létre a nevét viselő szellemi műhely, a Feldmár Intézet.

tovább

nov.
17
 
9:00


Feldmár András szupervízió és csoportterápia

November 16-án, pénteken, 18 órától Születés, szex, halál címmel tart előadást a nagyváradi Posticumban (Teiului utca 26) Feldmár András, magyar származású, Kanadában élő pszichológus, pszichoterapeuta. November 17-én és 18-án, ugyanazon a helyszínen, Feldmár András szupervíziót és csoportterápiát vezet.

Jelentkezni a 0259/431.398 vagy 0744/504.051 telefonszámokon, vagy az info@posticum.ro e-mail címen lehet. 


Feldmár András 1940-ben született Budapesten. Tizenhat éves korában, 1956-ban  Kanadába emigrált. Matematikát tanult, de miután két házassága három és fél év után tönkrement, pszichoanalízisre kezdett járni, s ezen élmény hatására váltott pszichológiára. 1974-ben ismerkedett meg mesterével, R.D.Laing skót pszichiáterrel, akinek elméleti és gyakorlati munkássága radikálisan megkérdőjelezte a 20. századi pszichiátria dogmáit. Ez a találkozás egy életre meghatározta Feldmár tudományos munkásságát, szakmai felfogását, a világhoz és hivatásához való viszonyát. Laing tanítványaként, barátjaként és szakmai örököseként a laingi örökséghez hűen gyakorlati és nem elméleti karriert választott. Feldmár terápiája empirikus interperszonális fenomenológia, ami azt jelenti, hogy a fájdalom és a zavar orvoslásához nem az egyénben keresik a magyarázatot, mintegy felelőssé téve őt a problémáiért, hanem meggyőződése, hogy a baj mindig egyének közötti térben, tehát a kapcsolatban keletkezik, és abból fakad, hogy ahogyan bánunk egymással. Feldmár saját maga terápiáját radikális vagy anyai terápiának nevezi. Radikális azért, mert a legősibb gyökerekből táplálkozik, anyai, mert a terápiában egy olyan környezetet teremt a páciensnek, mint egy szerető anya a gyerekének, ahol játék közben az szégyen nélkül mutathatja meg önmagát, úgy, ahogy van, meggyászolhatja, elsirathatja azt, amit elveszített.
Feldmár András rendszeresen tart előadásokat Magyarországon, ahol tíznél több könyve jelent meg. 2007-ben jött létre a nevét viselő szellemi műhely, a Feldmár Intézet.

tovább

nov.
17
 
12:00


Szent Erzsébet kápolna búcsúünnepe

Szent Erzsébet példát mutatott a felebaráti szeretetrõl. Hogy tettét ne csak szavakkal idézzük fel, hagyománnyá tettük, hogy a kápolna védõszentjének napján a szentmisét  követõen a híveket egy közös szeretetvendégségre hívjuk meg. Az idei Erzsébet-napi búcsú  a Posticum kápolnájában november 17-én, szombaton 12.00 órakor kezdődik.

 A szentmisét Baricz Lajos Marosszentgyörgy-i plébános mutatja be.

Baricz József 1998-tól szerkesztője a negyedévente megjelenő HARANGSZÓ egyházközségi értesítőnek. Önálló verseskötetei: „Ki ébreszti a Napot?”, „Köt a gyökér”, „Isten tenyerén”, „Kakukk és Habakuk”, „Megérintett”, „Április elseje”, „Reflexiók” .

A szentmisét követően a szeretetvendégség alatt verseket, valamint dalokat hallhatunk a Baricz Lajos plébános lelkipásztori/irodalmi munkásságából.

tovább

nov.
25
 
10:00


Krisztus király ünnepe - szentmise

A katolikusok fő ünnepei közül a "legfiatalabb". XI. Piusz pápa vezette be 1925. december 11-én Quas Primas című enciklikájában. A pápa elhatározásának háttere, hogy ebben az időben erősödni látta az ateista kommunizmus és a szekularizmus eszméit és ezt a Krisztustól és az egyháztól való elfordulás veszélyeként értékelte.

Eredetileg a Mindenszentek ünnepe előtti vasárnap tartották, a II. Vatikáni Zsinat után, 1969-ben került az advent előtti utolsó vasárnapra. (Korábban ez a nap "a pünkösd utáni utolsó vasárnap" nevét viselte, saját speciális misével, amelynek bizonyos részeit a Krisztus király miséjébe is beleillesztették.) Az ünnepen a megelőző vasárnapoktól eltérően, zöld helyett fehér ruhában miséznek a papok.

Ez az egyházi év vége, adventtel új év kezdődik.

tovább

dec.
1
 
8:00 - 13:00


Jálics Ferenc - hétköznapi szemlélődő lelkigyakorlat

Péntek: 18.00 - 20.00
Szombat: 8.00 - 13.00

A gyakorlatot Tariska Eszter, Jálics Ferenc tanítványa vezeti.

Jálics Ferenc lelkigyakorlatában alapvető fontossága van a természetben való sétának, a természetben való szemlélodésnek. A természet a legnagyobb tanító mesterünk ezen az úton.
Ugyanilyen fontos a mozgás. Nem lehet rablógazdálkodást muvelnünk a testünkkel, meg kell adnunk a testnek azt a mozgást, amit igényel. Különösen azokra az emberekre vonatkozik ez, akik életüket az íróasztal mellett töltik. A lelkigyakorlatnak ilyen szempontból fontos része a csi kung, amely olyan egyszeru mozdulatokkal "dolgozik", amelyeket még az öregek és a mozgás problémákkal küszködo betegek is megtanulhatnak. Ráadásul ezek a gyakorlatok a belső test észlelését célozzák meg, s ily módon hidat jelentenek a test külső formája és a bennünk lévő alaktalan, a forma nélküli megtapasztalása között. Így ezeket az esztétikus, harmóniát teremtő, lassú mozdulatokat, a szó szoros értelmében nevezhetjük szemlélődő imának.
Ahogy a természetben való séta és a csi kung gyakorlatok, ugyanúgy a lélegzésre való figyelés is az éber jelenlétbe, az éber figyelem állapotába való eljutást célozza meg. Végül is Isten jelenlétéről van szó: Ő itt van, de mi nem észleljük.
Óriási különbség Istent értékrendszerünkben egészen magasra helyezni vagy pedig Őt állandóan a figyelmünk középpontjában megőrizni. A kontempláció efelé az állandó figyelem felé irányul. Egyetlen kívánságunk lesz, mindig Nála legyünk. Bízunk abban, hogy minden más megadatik hozzá.

tovább

dec.
11
 
17:00


Egyháztörténeti előadássorozat a Posticumban

„Térdre kényszerültek”
A kolozsvári székhelyű Magyar Unitárius Egyház 2011-ben létrehozott egy történészekből álló bizottságot, azzal a céllal, hogy felkutassa és megírja az erdélyi unitárius egyház 1945-1989 közötti történetét. Pál János bizottsági tag, gyergyószentmiklósi lelkész Az erdélyi unitárius egyházvezetés 1945-1965 között. Egy célcsoport metamorfózisa? címmel tart előadást a Posticumban, összefoglalva kutatásainak eredményeit.
Pál János előadásában arra keresi a választ, hogy az 1945 előtt szocializálódott unitárius egyházvezetés szintjén eredményezett-e markánsan kitapintható, megragadható változást az államszocialista berendezkedés; s ha igen, akkor azok milyen jellegűek voltak, külső (mesterséges) vagy belső (természetes) beavatkozás eredményeiként következtek-e be?

www.egyhazkutatas.ro

 


dec.
14
 
17:00


Nap-mese: Jakab Gáborral

Életünk történetek egymásba fűződő láncolata. Ezek összefoglalhatók tőmondatokban is, de mennyivel élvezetesebb, ha színes, szerteágazó mesék kerekednek belőlük. A Nap-mesék sorozatban a  Posticum nagy mesemondókat hív meg, akik életüket beszélik el oly élvezetesen, hogy mi is kedvet kapunk a sajátunkhoz.  Jankovics Marcell, Böjte Csaba, Karátson Gábor után dec. 14-én 17 órakor Jakab Gábor a Kolozsvár-Kerekdomb-i katolikus egyházközség lelkipásztora, évtizedekig az erdélyi katolikus sajtó meghatározó egyénisége lesz a Posticum vendége.

tovább

dec.
14
 
18:00


Jálics Ferenc - hétköznapi szemlélődő lelkigyakorlat

A gyakorlatot Tariska Eszter, Jálics Ferenc tanítványa vezeti.

Jálics Ferenc lelkigyakorlatában alapvető fontossága van a természetben való sétának, a természetben való szemlélodésnek. A természet a legnagyobb tanító mesterünk ezen az úton.
Ugyanilyen fontos a mozgás. Nem lehet rablógazdálkodást muvelnünk a testünkkel, meg kell adnunk a testnek azt a mozgást, amit igényel. Különösen azokra az emberekre vonatkozik ez, akik életüket az íróasztal mellett töltik. A lelkigyakorlatnak ilyen szempontból fontos része a csi kung, amely olyan egyszeru mozdulatokkal "dolgozik", amelyeket még az öregek és a mozgás problémákkal küszködo betegek is megtanulhatnak. Ráadásul ezek a gyakorlatok a belső test észlelését célozzák meg, s ily módon hidat jelentenek a test külső formája és a bennünk lévő alaktalan, a forma nélküli megtapasztalása között. Így ezeket az esztétikus, harmóniát teremtő, lassú mozdulatokat, a szó szoros értelmében nevezhetjük szemlélődő imának.
Ahogy a természetben való séta és a csi kung gyakorlatok, ugyanúgy a lélegzésre való figyelés is az éber jelenlétbe, az éber figyelem állapotába való eljutást célozza meg. Végül is Isten jelenlétéről van szó: Ő itt van, de mi nem észleljük.
Óriási különbség Istent értékrendszerünkben egészen magasra helyezni vagy pedig Őt állandóan a figyelmünk középpontjában megőrizni. A kontempláció efelé az állandó figyelem felé irányul. Egyetlen kívánságunk lesz, mindig Nála legyünk. Bízunk abban, hogy minden más megadatik hozzá.