Posticum - Movimentum Iuventutis Christianae
Teiului u. 26, RO - 410477 Nagyvárad/Oradea/Grosswardein
Tel.: +40 259 431 398 Fax: +40 359 410 882
Email: info@posticum.ro
Web: www.posticum.ro
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

august

Organizaţie

Posticum din Oradea este un centru cultural de orientare creştină şi casă de oaspeţi. Nu doar din punct de vedere geografic, cultural şi spiritual, dar şi metaforic, respectiv în sensul mai larg al cuvântului se află „între hotare”. Insulă pe uscat la cumpăna dintre cuvânt şi tăcere, care prin poziţia ei particulară îndeplineşte un rol de mediator între naţiuni, culturi, religii, diferite grupuri sociale şi domenii.

Scopurile organizaţiei

Suntem convinşi că în clădirea bimilenară a culturii creştine nu se poate păşi doar prin intrarea principală, existând şi o altă intrare nu foarte spectaculoasă, ascunsă şi adesea privită ca nesemnificativă, „uşa din spate” (aceasta este semnificaţia cuvântului latin „posticum”), prin care de asemenea se poate ajunge în Sfânta Sfintelor, în cel mai sfânt sanctuar al ei.

În decursul ultimelor decenii Posticum a încercat să preia rolul acestei uşi din spate printr-o gamă largă de  manifestaţii caritative şi culturale. În decursul feluritelor activităţi însă, atenţia s-a concentrat din ce în ce mai mult către regăsirea şi cultivarea resurselor interioare de energie, şi orientându-se conform semnelor timpurilor, a identificat această uşă din spate din ce în ce mai mult cu liniştea, cu adâncirea contemplativă. Desigur, liniştea nu este totul, este „doar o intrare”, dar toată lumea trebuie să treacă de ea, dacă doreşte să vadă în religie mai mult decât folclor popular, iar în ceremoniile bisericeşti şi liturgice mai mult decât o păstrare impersonală a tradiţiilor. Cine nu păşeşte prin poarta liniştii în clădirea de două mii de ani a Bisericii, se prea poate să aibă parte de o experienţă culturală asemănătoare cu plimbarea printr-un muzeu, însă trăirea directă a prezenţei lui Dumnezeu va lipsi din viaţa lui. Iar viaţa în lipsa acestei experienţe devine până la urmă searbădă, plată, pierzându-şi gustul şi culoarea. De aceea, în viitor poarta din spate Posticum va sta deschisă în primul rând acelora care doresc să primească izvorul de energie dătătoare de viaţă, indispensabil vieţii de zi cu zi din stilul de viaţă contemplativ, şi în labirintul zgomotos al culturii maselor vor să-şi descopere drumul lor personal în viaţă. De asemenea, credem că nu doar individul, ci şi comunitatea poate păşi pe drumul contemplării meditative, descoperind astfel  izvorul comun al tuturor religiilor mondiale prin care – în pofida deosebirilor istorice, culturale şi teologice – avem şansa creării unei societăţi formate din oameni ce se consideră fraţi.

Istoria organizaţiei

Cum se întâmplă de obicei, şi istoria Posticum a început cu o singură persoană. A fost nevoie de solidaritatea, ideile, sprijinul material şi  munca fizică a multor oameni până ce visul a devenit realitate, însă greutatea responsabilităţii pe drumul anevoios către înfăptuire s-a angajat s-o poarte o singură persoană, pastorul de tineret Rencsik Imre. Din punct de vedere juridic organizaţia a luat fiinţă sub denumirea de KIM (Mişcarea Creştină de Tineri) în 1994, sediul central  fiind  în apartamentul de serviciu al unui pastor din suburbiile Oradiei. Casa KIM  a devenit rapid iubită de adolescenţi, devenind locul lor favorit de întâlnire. Însă mai presus de a le oferi distracţie şi a-i ajuta să-şi petreacă timpul liber într-un mod constructiv, organizaţia a încercat să ajute elevii şi din punct de vedere al rezultatelor şcolare, organizând cursuri de limbi şi de informatică, mijlocind burse în străinătate. În scurt timp a devenit de la sine de-nţeles că este nevoie de o clădire ce poate  oferi spaţiu mai multor tineri şi mai multor programe, aşa că  în 1996 Asociaţia a pus temelia actualului centru cultural şi de tineret, care a fost sfinţit sub denumirea Posticum de Excelenţa Sa episcopul Tempfli József în 21 mai 2000,  în încheierea şirului de evenimente Varadinum din acel an.

În decursul proiectării şi construirii clădirii unul din principalele obiective a fost ca estetica lui să reflecte spiritul Asociaţiei, pentru ca tinerii şi vizitatorii ce-i trec pragul să simtă ca din instinct misiunea acesteia. Născută în urma a îndelungi frământări, arhitectura singulară a clădirii inspiră deschidere, echilibru, cumpătare şi stimulează spontan recunoaşterea aceloraşi valori în noi înşine. Astăzi centrul cultural a devenit o pată de culoare aparte, o scenă determinantă în peisajul vieţii Oradiei, un loc care nu oferă doar relaxare ci şi posibilitatea conectării la un mediu spiritual şi sufletesc care oferă un imbold spre o viaţă mai sinceră, mai autentică, mai umană.