Posticum - Movimentum Iuventutis Christianae
Teiului u. 26, RO - 410477 Nagyvárad/Oradea/Grosswardein
Tel.: +40 259 431 398 Fax: +40 359 410 882
Email: info@posticum.ro
Web: www.posticum.ro
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

august

Creştină

Rugăciunea contemplativă este o legătură directă, simplă şi spontană cu Dumnezeu. Nu prin fapte, sau prin texte religioase, ci prin dedicaţie completă, prin însăşi existenţa noastră slujim şi slăvim pe Dumnezeu. Isus a spus: Împărăţia lui Dumnezeu este în voi. Să căutăm această împărăţie în noi înşine. Din Sfânta Scriptură ştim cu mintea că Dumnezeu ne-a făcut după chipul şi asemănarea Sa, dar această realitate n-o simţim şi n-o trăim. Ca s-o experimentăm, intrăm în tăcere. În această linişte lăsăm să se destrame tot ce este nesemnificativ şi în acest fel să radieze ceea ce este esenţial.

Sub îndrumarea discipolului părintelui iezuit Jálics Ferenc, Tariska Eszter, din două în două săptămâni practicăm exerciţiul spiritual contemplativ în capela complexului Posticum.

În fiecare a doua şi a patra săptămână a lunii:
vineri, între orele 18.00 şi 20.00


Jálics Ferenc

tovább

Tariska Eszter

tovább