Posticum - Movimentum Iuventutis Christianae
Teiului u. 26, RO - 410477 Nagyvárad/Oradea/Grosswardein
Tel.: +40 259 431 398 Fax: +40 359 410 882
Email: info@posticum.ro
Web: www.posticum.ro
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

august

Meditaţie

Creştină

Rugăciunea contemplativă este o legătură directă, simplă şi spontană cu Dumnezeu. Nu prin fapte, sau prin texte religioase, ci prin dedicaţie completă, prin însăşi existenţa noastră slujim şi slăvim pe Dumnezeu. Isus a spus: Împărăţia lui Dumnezeu este în voi. Să căutăm această împărăţie în noi înşine. Din Sfânta Scriptură ştim cu mintea că Dumnezeu ne-a făcut după chipul şi asemănarea Sa, dar această realitate n-o simţim şi n-o trăim. Ca s-o experimentăm, intrăm în tăcere. În această linişte lăsăm să se destrame tot ce este nesemnificativ şi în acest fel să radieze ceea ce este esenţial.

Sub îndrumarea discipolului părintelui iezuit Jálics Ferenc, Tariska Eszter, din două în două săptămâni practicăm exerciţiul spiritual contemplativ în capela complexului Posticum.

În fiecare a doua şi a patra săptămână a lunii:
vineri, între orele 18.00 şi 20.00

tovább

Zen

„Zen nu este o religie. Nu are nici învăţătură proprie despre mântuire, nici dogmatică, nici escatologie şi nu se prea referă la vreo carte sfântă. Zen nu este o şcoală filozofică, pentru că nu este o teorie, dimpotrivă, accentul cade tocmai pe practica de zi cu zi. Zen nu este o sectă, adică o religie restrânsă, pentru că învaţă tocmai despre ceea ce este mai larg şi mai liber.” Hamvas Béla

„Nu conving pe nimeni şi nu desfătuiesc, doar arăt ce trebuie făcut.”

Pentru începători şi avansaţi, cu sau fără cazare, cu practică personalizată, între:

luni: 18.00 – 19.30
marţi: 05.00 - 08.30
marţi: 18.00 - 19.30
miercuri: 05.00 - 08.30

Practica personalizată este condusă de: Szaladják István

Zen este un drum. Un drum prin care ne eliberăm de haosul gândurilor, de nelinişte, de zgomotul de fond continuu şi neliniştitor care ne împovărează conştiinţa, un drum prin care putem ajunge la rădăcinile cele mai adânci, ca să aflăm cine suntem cu adevărat, de unde venim, încotro ne îndreptăm. Prin practica zen, liniştindu-ne conştiinţa, desfiinţând gândurile haotice primim răspuns la acestea, chiar dacă acest răspuns este o experienţă ce nu poate fi descrisă prin cuvinte.

X
tovább

Invitaţii noştri

Cu toţii suntem oameni, iar cu privire la greutăţile şi responsabilităţile ce survin din asta, la suferinţă şi la nelinişte -  tradiţii deosebite dau răspunsuri asemănătoare.

Posticum, casa căilor interioare, a adâncirii, pune accentul pe ceea ce este identic în tradiţii şi în scopurile lor, nu pe deosebiri. Posticum este uşa care se deschide spre poteca adâncirii interioare. Prin exerciţiul adâncirii păşim în liniştea lumii noastre reale, găsim pace, ne regăsim forţa.

La Posticum ţin prelegeri, conduc retrageri spirituale reprezentanţi de seamă ai diferitelor tradiţii.

tovább

Literatură

tovább