Posticum - Movimentum Iuventutis Christianae
Teiului u. 26, RO - 410477 Nagyvárad/Oradea/Grosswardein
Tel.: +40 259 431 398 Fax: +40 359 410 882
Email: info@posticum.ro
Web: www.posticum.ro
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1

iunie

Insulă pe uscat (pe limba maghiară) - Zsugán Gedeon Gyula

Prezentări în Posticum. Oradea, 2006 (varianta redactată a conferinţelor filozofice şi teologice din Posticum, ce au avut loc în 2001, 2002 şi 2004).

Cu acest titlu a apărut în 14 aprilie 2006 o selecţie a celor trei conferinţe teologice şi filozofice ţinute până acum în Posticum. Volumul a luat fiinţă odată cu numărul din primăvara anului 2006 a revistei Pannonhalmi Szemle, în îngrijirea editurii Bencés.

Dragi cititori! Ţineţi în mână varianta redactată a conferinţelor filozofice şi teologice ţinute în centrul cultural Posticum în 2001, 2002 şi 2004. În prima parte a publicaţiei au primit loc lucrările expuse în conferinţa cu titlul Faţa lui Dumnezeu şi/sau manifestarea sfinţiei în tradiţia iudaică şi creştină, iar în a doua parte conferinţa din 2002 cu titlul Spirit şi viaţă – posibilele legături dintre bioetică şi religia creştină, pe când în al treilea lucrările conferinţei ţinute cu doi ani mai târziu, cu titlul Creaţie divină şi umană – popularea lumii cibernetice. Toate cele trei evenimente au fost organizate de Asociaţia Posticum - Movimentum Iuventutis Christianae, care se autodefineşte ca fiind organizaţie creştină, culturală şi de tineret. Aceste atribute nu se oglindesc doar în structură – membrii asociaţiei fiind preoţi catolici şi tineri pedagogi – ci şi în programe.

În cei zece ani de la înfiinţare asociaţia s-a opus cu stângăcia unui sistem valoric european imaginat, modului de viaţă al societăţii postcomuniste. „Insulă pe uscat”– scria despre el un oaspete. În spatele şirului de conferinţe filozofice şi teologice era dorinţa ca asociaţia – cu rol de actor extern -  să contribuie la reînvierea ştiinţificităţii bisericii ardelene, cooptând tineri pentru acest scop. Hoinărind la hotarele celor două domenii ştiinţifice s-au ivit subiecte care – în pofida actualităţii lor – au putut fi analizate atât prin prisma filozofiei clasice, cât şi prin cea a ştiinţei religiilor. Pe lângă specialişti din Ungaria şi din Ardeal la conferinţe au participat şi acei elevi care au realizat lucrări pe temele respective. Lucrările prezentate la prima conferinţă au fost publicate în numărul 21 al revistei filozofice Kellék. Publicaţia de acum, supliment al revistei Pannonhalmi Szemle a apărut într-o societate pe care asociaţia o priveşte cu stimă. Iar la cititorii revistei se gândeşte ca la persoane pe care le-ar saluta prieteneşte cu plăcere în Posticum.

Faţa lui Dumnezeu şi/sau manifestarea sfinţiei în tradiţia iudaică şi creştină (2001)

GÁSPÁR CSABA LÁSZLÓ: Are vreun „loc” Dumnezeu în civilizaţia tehnicizată? Gândirea şi experienţa lui Dumnezeu

VERESS KÁROLY: Tradiţia religioasă şi omul arhaic

RIGÁN LÓRÁND:  Faţa lui Dumnezeu şi manifestarea sfinţiei în tradiţia iudaică şi creştină

BENDL VERA:  Mântuire şi logică mesianică

BOROS ISTVÁN:  Moise l-a văzut pe Dumnezeu cel nevăzut (cele trei teofonii ale lui Moise în lucrarea Viaţa lui Moise scrisă de  Sf. Grigorie de Nyssa)

PETRES LÁSZLÓ:  Faţa (sau feţele) văzută/văzute de Adam

BRUNCSÁK ISTVÁN: Moştenirea Dumnezeului mort

Spirit şi viaţă – posibilele legături dintre bioetică şi religia creştină (2002)

SZEGŐ KATALIN: Problematica personalităţii în oglinda antropologiei filozofice de astăzi.

KARÁTSON GÁBOR: Jacob Böhme şi Inima Pământului. Gânduri în timpul citirii Aurorei.

ENDREFFY ZOLTÁN: Etică de mediu şi responsabilitate în viaţa publică

JÁVOR BENEDEK:  …ca s-o lucreze şi s-o păzească

Creaţie divină şi umană – popularea lumii cibernetice (2004)

GERÉBY GYÖRGY:  Colectivitate, loc, timp şi cunoaştere. Centuria despre dimensiunile lumii cibernetice

GAGYI ÁGNES : Tehnotranscendenţă. Atot fiinţă virtuală şi tehnologică – încorporarea nevoii de absolut

PÁVAY TIBOR:  Transcendentalul şi ciberneticul. Cele două moduri de a fi ale sfântului

LOSONCZI PÉTER:  Realitatea sfântă şi virtuală – sau : poate fi înfiinţat sfântul ? Eseu experimental în tematica filozofiei religiilor

SÁFRÁNY ATTILA:  Dumnezeu creează, omul făureşte

MÓRÉ DÁNIEL:  Creaţie divină şi umană – popularea lumii cibernetice

Redactor Zsugán Gedeon H. Gyula, Oradea, 2006 ISBN 963 9226 51 3
Respnsabil de editură Consiliul de conducere al Posticum
Apărut în îngrijirea editurii Bencés
Editor responsabil Schmal Alexandra
Coperta a fost concepută de Schmal Károly
Apărut în 1100 exemplare

Preţ: 45 Ron