Posticum - Movimentum Iuventutis Christianae
Teiului u. 26, RO - 410477 Nagyvárad/Oradea/Grosswardein
Tel.: +40 259 431 398 Fax: +40 359 410 882
Email: info@posticum.ro
Web: www.posticum.ro
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

august

Publicaţiile noastre

Documente subiective privitoare la activitatea unui centru de tineret cultural creştin (pe limba maghiară) – Bruncsák István

1994 - 2012: Ad multos annos!

La naştere, în 1994 Sărbătoritul a venit pe lume ca Mişcare Creştină de Tineret (KIM), dar la botez a primit numele Posticum şi de la deschiderea sa din anul jubiliar 2000 este cunoscut sub acest nume în Oradea. În prag de a deveni major, ca un cadou pentru a 18-a zi de naştere oferim această carte de amintiri – pentru Posticum şi despre Posticum – în numele tuturor acelora, care în cele aproape două decenii l-au urmărit cu atenţie, l-au susţinut sau pur şi simplu s-au perindat prin casă ca oaspeţi sau vizitatori.

Odinioară (în vremurile de dinaintea răspândirii presei electronice) părinţii adeseori puneau deoparte şi păstrau ziarele apărute la vremea când se năştea copilul, pentru ca mai apoi să-i poată arăta cum a fost lumea atunci şi cât de multe s-au schimbat. Colaboratorii Posticum tot din motive asemănătoare au strâns toate articolele, amintirile legate de „copilul lor”, iar acum, alegând dintre acestea le facem publice pe cele ce ne sunt mai dragi – sperând că prin aceste mici mozaicuri o să aveţi o imagine autentică a anilor care au trecut.  Aşa cum majoritatea părinţilor sunt părtinitori cu copilul lor, nici noi nu suntem o excepţie, de aceea am dat subtitlul „documente subiective”. Nu pentru că ar fi vorba de falsificarea adevărului, doar dorim să semnalăm că nu este vorba de o colecţie de studii realizate pe baza principiului indiciului strictului ştiinţific şi al lipsei sentinţelor valorice. Montajul acesta este ca şi viaţa: vesel, îndărătnic, multicolor cu adâncimile şi înălţimile lui, şi în acest sens – din perspectiva sincerităţii şi credibilităţii – totodată subiectiv şi personal.

Preţ: 22 Ron

tovább

Zudor János, Şi un pic mai departe (pe limba maghiară)

Red. Szálinger Balázs, 2001, Oradea

Al cincilea volum de poezii al poetului orădean Zudor János, cu titlul Şi un pic mai departe a apărut în 17 mai 2001. Volumul conţine colecţia poeziilor scrise în anii precedenţi pe bucăţele de hârtie, cutii de ţigări, şerveţele, care au fost păstrate şi îngrijite spre a fi oferite asociaţiei de Zudor Mária, mama poetului. Din acest material a ales poetul Szálinger Balázs din Ungaria cele 32 de poezii apărute în acest volum, împreună cu lucrări remarcabile ale poetului din ultimele patru volume.

Preţ: 30 Ron

tovább

Zudor János, Valsul hâd (pe limba maghiară)

Cărţile Izvor Nou (Új Forrás) – Tata – Posticum – 2012, Oradea, redactat de Selyem Zsuzsa

Pe vremea lui József Attila mai avea rost să scrii, „nu fii zvăpăiat/ chiar de munceşti pentru altul - / să lucrezi doar corect, frumos, / cum se perindă steaua pe cer/ doar aşa nu-i efemer.” De atunci lirica a devenit sau mai cinică, mai plină de bravură, mai individualistă, mai „de adult” – sau, căutând limbajul comun a devenit ea însăşi dezintegrată, risipită în scântei (şi există şi alte variante,  cu toate că pe acelea nu le cunosc).

Preţ: 22 Ron

tovább

Zudor János, Iona şi măsura (pe limba maghiară

Loja Literară Előretolt Helyőrség ( Garnizoana Avansată), editura Erdélyi Helikon, Cluj-Napoca, 2010 (Materialul volumului a fost strâns şi înmânat editurii de către Posticum. Poeziile au fost selectate de Szálinger Balázs).

În poeziile recente ale marelui începător devenit încă din viaţă legendă a liricii ardelene a anilor 80 se aude mai puternic ca oricând vocea poetului psihotic „care profeţeşte în van”, însingurat în existenţa de la periferia marelui oraş. Pentru a exprima aceasta, Zudor János a găsit simbolul biblic al lui Iona. Mare parte a materialului o formează tocmai poeziile-Iona. Complet noi ca voce şi ca stil, abia putând fi asemănate cu orice în privinţa antecedentelor poetice şi a influenţelor contemporanilor, în noile sale poezii Zudor János se pare că se debarasează de influenţele lui József Attila şi ale lui Radnóti Miklós – în loc de asta lirica nouă se înşiruie pentru atac înarmată cu incredibile efecte de imagine şi sărituri asociative. Aceste poezii tocmai datorită dezrădăcinării şi efectului de neaşteptat vor avea un efect de  necontestat asupra viitoarelor generaţii de poeţi.

Szálinger Balázs

Preţ: 22 Ron

tovább

Insulă pe uscat (pe limba maghiară) - Zsugán Gedeon Gyula

Prezentări în Posticum. Oradea, 2006 (varianta redactată a conferinţelor filozofice şi teologice din Posticum, ce au avut loc în 2001, 2002 şi 2004).

Cu acest titlu a apărut în 14 aprilie 2006 o selecţie a celor trei conferinţe teologice şi filozofice ţinute până acum în Posticum. Volumul a luat fiinţă odată cu numărul din primăvara anului 2006 a revistei Pannonhalmi Szemle, în îngrijirea editurii Bencés.

Preţ: 45 Ron

tovább