Posticum - Movimentum Iuventutis Christianae
Teiului u. 26, RO - 410477 Nagyvárad/Oradea/Grosswardein
Tel.: +40 259 431 398 Fax: +40 359 410 882
Email: info@posticum.ro
Web: www.posticum.ro
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

augusztus

Világethosz

„Nincs esélyünk a fennmaradásra világethosz nélkül. Nincs világbéke vallásbéke nélkül. Nincs vallásbéke a vallások dialógusa nélkül” – írja Hans Küng „Világvallások etikája” című, magyarul is olvasható, programadó könyvének bevezető soraiban. A svájci teológus által 1995-ben létrehozott Világethosz Alapítvány a világvallások közös ethoszának kidolgozását tűzte ki célul és a vallások közti megegyezés elősegítésére törekszik értékeket érintő kérdésekben.


Az alapító
Hans Küng (sz. 1928) katolikus teológus, valláskutató. XXIII. János pápa a II. Vatikáni zsinat tanácsadójává nevezte ki. A Tübingeni Egyetem teológiát tanított, ahol nyugállományba vonulásáig (1996), az egyetem Ökumenikus Kutatóintézetét vezette. A kérdésre „Mi késztette önt katolikus teológusként arra, hogy a világvallásokkal és a világethosz problémájával kezdjen foglalkozni?” – az egyik interjúban így válaszolt: „Mindig is nyitott voltam a világra. Svájcban nőttem fel, ahol három különböző nemzetiség él együtt. A római Collegium Germanicum et Hungaricumban, ahol tanulmányaimat végeztem – ott egyébként magyar diákokkal tanultam együtt, akikkel nagyon jól megértettük egymást – hallottuk még azt a mondatot, miszerint »az egyházon kívül nincs üdvözülés«. (...) Újra és újra el kellett gondolkodnom, hogy miként is állunk a dogmákkal, amelyek a kereszténységet – ami eredendően egyszerű volt – végül ilyen bonyolulttá tették. Aztán a II. Vatikáni zsinat, melynek XXIII. János pápa meghívására hivatalos tanácsadója voltam, új módon szembesített a vallásokkal. Később egyre inkább tanulmányok, tudatos elhatározás vittek a különböző vallású emberekkel folytatott dialógusok felé.”


A Posticum az elmúlt években helyet biztosított a nagyváradi zsidó hitközség vezetőivel való beszélgetésre, a helyi Iszlám Kulturális Közösség programjainak, előadássorozatot rendezett a taoizmus szent könyvei és a zsidó-keresztény Biblia közötti kapcsolatról, több alkalommal hosszabb időre otthont adott tibeti szerzeteseknek és a tibeti kulturális napoknak, jelenleg pedig a keleti kereszténységre visszanyúló szemlélődő ima mellett rendszeresen kínál zen meditációkra is lehetőséget.

E találkozások során megfogalmazódott bennünk a felismerés, hogy ha figyelmen kívül hagyjuk, vagy egyenesen tagadjuk, a világvallásokban mindazokat az egyetemes emberi értékeket, amelyek nem kifejezetten keresztények, akkor könnyen abban a helyzetben találhatjuk magunkat, hogy semmink nem marad, amire keresztény hitünket és kultúránkat építhetnénk. Meggyőződésünk, hogy a mindenkori Másik nyílt, őszinte, toleráns és nem utolsósorban szerető jelenléte nem egy szinkretista világvallás kialakulása, hanem önazonosságunk tudatosabb kialakítása és felelősségteljes vállalása, s következésképp egy mélységesen személyes vallásosság irányába mutat.

E törekvéseinket, melyek a Posticum mindennapi életét, programjait eddig is átszőtték, de mindezidáig nem fogalmazódtak meg konkrétan, a svájci teológus, Hans Küng nevével fémjelzett Világethosz kezdeményezésben látjuk legvilágosabban kifejeződni. A Posticum ezért e szellemiség tudatos szem előtt tartásával igyekszik programjait megfogalmazni és a különböző szervezetekkel való kölcsönös együttműködés kiépítésére törekszik.