Posticum - Movimentum Iuventutis Christianae
Teiului u. 26, RO - 410477 Nagyvárad/Oradea/Grosswardein
Tel.: +40 259 431 398 Fax: +40 359 410 882
Email: info@posticum.ro
Web: www.posticum.ro
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

augusztus

Almanach

Az évkönyv a Posticumban zajlott események kronológiája. De arról is olvashat itt, hogy a szervezet milyen eredményeket ér el projektjei révén. Kattintson a kívánt évszámra a részletekért.


MMXV

Tevékenységi beszámoló.

Eredménykimutatás. Pénzügyi mérleg.


MMXIII

Tevékenységi beszámoló.

Eredménykimutatás. Pénzügyi mérleg.


MMXII

Tevékenységi beszámoló.

Eredménykimutatás. Pénzügyi mérleg.


MMXI

Tevékenységi beszámoló.


Programok rövid összefoglalója. Eredménykimutatás. Pénzügyi mérleg.


MMX

Tevékenységi beszámoló.


Programok rövid összefoglalója. Eredménykimutatás. Pénzügyi mérleg.


MMV

Fennállásának elmúlt öt évében egyszer sem változott meg olyan mértékben a Posticum élete, mint idén. Az eszmék világa, melybe oly erős hitet vetettünk, hogy megépülhetett a Posticum, a mindennapokban a romániai valósággal szembesült.

Azt gondoltuk: lehetséges lesz az, hogy a kulturális programokat és a Posticum épületét a szervezet mögött álló cég bevételeiből tartsuk fenn. Azt gondoltuk: nem kell adományozókra és kétes eredményű pályázatokra hagyatkozunk, hanem abból élhetünk, amit önmagunk termelünk meg. Azt gondoltuk: önállóak leszünk, és büszkén vállalhatunk fel minden értéket, melyet vallunk.

tovább

MMIV

Amennyiben lehet arról beszélni, hogy egy szervezetnek saját léte van, úgy ezek az események jelentik a Posticum élettörténetét. Ez pedig csak a legritkább esetekben egyezik azokéval, akik ebben a szervezetben dolgoznak - a kezdetekben inkább, ma már egyre kevésbé. A nagy történet mellett, amely a Posticumról szól, az őt alkotó embereknek mind saját sorsuk van, mely időnként elválik tőle. Az elmúlt évben búcsút vettünk néhány embertől, aki korábban mind hozzászóltak, hozzátettek ehhez a történethez. Némelyikük olyan fejezeteket szőtt bele, mely nélkül ma csupán értelmetlen és zagyva mellébeszélés lenne mindaz, amit korábban tettünk. Mások pedig egy-egy cselekményszálat vettek fel és próbálták felgombolyítani, s mikor már túlságosan belegabalyodtak, kénytelenek voltunk elvágni. Megint mások pedig nemrég csatlakoztak hozzánk, hogy újabb cselekményekkel gazdagítsák a Posticumot.

tovább

MMIII

Advent előestéjén íródott ez a levél. Karácsonyi üdvözlethez kicsit korai, és a év végi összegzés ideje sem jött el. Szeretnénk azonban, ha levelünk a felkészülés időszakában érkezne meg Önhöz, és ebben a hangulatban idézné fel a hozzánk fűződő kapcsolatát és gondolatait.

Magunkon érezzük ugyanis valamennyi barátunk tekintetét: azokét, akik az egy évvel ezelőtti üdvözletünk óta nem hallottak rólunk, és azokét is, akiket naponta újra látunk. A Posticumot nem kizárólag a benne dolgozók vagy az egyesület tagjai jelentik, hanem mindenki, aki valaha megfordult benne, vagy aki látatlanul is bizalmával tüntette ki.

tovább

MMII

Idén sokat gondolkoztunk azon, hogy ne váltsuk ki a levélírást egy mutatós üdvözlőlappal, esetleg az épületről készült grafikával, melynek hátoldalára jegyezhetnénk jókívánságainkat. Hiszen a Karácsonyhoz képzeletünkben színek, látvány társul, de legkevésbé sem egy szavakkal teleírt lap.

Amikor üdvözlőlapot írunk, külön - külön gondolunk minden címzettre. Ez a levél azonban egyszerre kell szóljonk mindenkihez, akinek elküldjük. Végülis ez a fő indoka annak, hogy mellette döntöttünk. Az elmúlt évben igyekeztünk úgy átfogalmazni tevékenységeinket, hogy egyetlen lehetséges érdeklődőt se zárjunk ki belőlük.

tovább

MMI

Mint ahogy egy ember, úgy egy szervezet életében is a fejlődésnek különböző fokai vannak. A születést követően a gyermek legnagyobb erőfeszítése arra irányul, hogy önmagát, saját testét ismerje meg. Ahogy telik az idő, és elmúlik egy éves, kezdi felfedezni, hogy rajta, testének hajlékán kívül is létezik világ, melyhez számtalan szállal kötődik.

Eképpen egyesületünk életében is elérkezett az az időszak, amikor elszakadunk önmagunk szemlélésétől. Ez nem tűnik nehéznek, mégis csak idővel tudtuk megtenni. A szervezet teste a Posticum ifjúsági és kulturális ház, mely tudatosan jelként épült fel. Vannak olyan gondolatok, melyek leírva vagy kimondva közhelyek, de megjelenítve - képben vagy tárgyban testet öltve - újszerűek, és mindenki elfogadja őket. Néha ezek a megjelenítések a megvilágosodás erejével hatnak. A "haladás", "kultúra", "tudás", "együttműködés" mind közérthető fogalmak, de látni, benne járni, átérezni őket igazi élményt ad. Reméljük, hogy az épület nem csak nekünk, benne dolgozóknak juttatja eszébe ezeket a fogalmakat, hanem mindenkinek, aki valaha is látta.

tovább

MM

Advent első vasárnapjával keresztény egyházunk fennállásának harmadik évezredébe lépett. Ez idő alatt megszületett, megerősödött, uralkodott, szétszakadt és ismertté vált ez a vallás. Miközben növekedett, egy új kultúrát is teremtett maga köré. Ez a kultúra mára már az egész világon elterjedt, és többé vagy kevésbé áthat minden társadalmat. A kereszt nem a gonosztevők szégyenletes büntetésének szimbóluma maradt, hanem a világ haladásának irányt mutató árbóc lett.

A keresztény kultúra nem mindenhol jelenik meg hasonló módon. Ahol az emberek nem elég bölcsek, nem felelősségvállalók, s önmaguk boldogulását mások kudarcában látják, csak nyomor terem. Hiába Európa második legvallásosabb népe, Románia lakossága most ismét a vallásellenes kommunista államrend egy funkcionáriusát választja elnökévé.

tovább