Posticum - Movimentum Iuventutis Christianae
Teiului u. 26, RO - 410477 Nagyvárad/Oradea/Grosswardein
Tel.: +40 259 431 398 Fax: +40 359 410 882
Email: info@posticum.ro
Web: www.posticum.ro
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1

június

Zen

Hugo M. Enomiya-Lassalle

H. M. Enomiya-Lassalle (1898-1990) német jezsuita szerzetes évtizedeken át működött Japánban és Európában, mint misszionárius, zen mester és vallásfilozófus. Dr. Niels Gruber, a Német Szövetségi Köztársaság japán főkonzula Enomiya atya munkásságáról így ír: „Ázsia kultúrájának tudományos-akadémikus vizsgálata mellet a keleti meditációs gyakorlatok egy másik igen jelentős intézményes közvetítője a katolikus egyház. E téren Enomiya-Lassalle professzor fáradhatatlan úttörő munkásságának köszönhető, hogy a japán buddhizmusból kialakult zen iskolák meditációs gyakorlatát, mint spirituális praxist a katolikus egyház is elismerte. Számos szerzetesrendben, kiváltképpen bencés kolostorokban a hívek a zen módszert alkalmazó lelkigyakorlatokon vehetnek részt. Természetesen a katolikus egyház nem a buddhista filozófiát, csupán a buddhizmus keretei között évszázadok alatt kialakult meditációs technikát veszi át. A bölcseleti alapot a keresztény misztikusok, Eckhart mester, Tauler és mások írásai képviselik. Annak, hogy a katolikus egyház a Keleti meditációs technikáit átvette, igen nagy a jelentősége, hiszen ezzel az egyház elismeri, hogy más vallásokban olyan értékek találhatók, amelyet ő maga már elveszített, de amelyek belső krízisei legyőzésében segítségére lehetnek. Ha ez az átvitel sikerül és a keresztény misztikát új életre kelti, akkor ez nemcsak az egyház, de az egész nyugati civilizáció gyökeres megújulásához vezethet.”