Posticum - Movimentum Iuventutis Christianae
Teiului u. 26, RO - 410477 Nagyvárad/Oradea/Grosswardein
Tel.: +40 259 431 398 Fax: +40 359 410 882
Email: info@posticum.ro
Web: www.posticum.ro
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

május

Meditáció

 


Keresztény

A szemlélődő imádság közvetlen, egyszerű és spontán kapcsolat az Istennel. Nem cselekedetekkel, vallásos szövegek imádkozásával, hanem teljes önátadásban, magával a létezésünkkel szogáljuk és dícsérjük Istent. Jézus azt mondta: Isten országa tibennetek van. Ezt a bennünk jelenlévő országot keressük. A Szentírásból az eszünkkel tudjuk, hogy Isten a saját képére és hasonlatosságára termtett minket, de ezt a valóságot nem érezzük és nem éljük. Hogy ezt megtapasztaljuk, a csendbe megyünk. A csendben hagyjuk, hogy minden lényegtelen lehulljon, s ezáltal a lényeges felragyoghasson. 

Jálics Ferenc jezsuita atya tanítványa, Tariska Eszter vezetésével, kéthetente a Posticum kápolnájában szemlélődő lelkigyakorlatot tartunk.

Minden hónap második és negyedik hetén:
pénteken, 18.00 - 20.00 óra között

tovább

 


Zen

A nem született, nem teremtetett közvetlen tapasztalása

“A zen nem vallás. Sem külön üdv-tanítása, sem dogmatikája, sem eszkatológiája nincs,és szentkönyvre sem nagyon hivatkozik.A zen nem filozófiai iskola, mert nem teória,sőt a súly éppen az életrendre esik.A zen nem szekta, vagyis nem leszűkült vallás,mert amit tanít az éppen a minél tágasabb és minél szabadabb.” Hamvas Béla

„Nem beszélek rá senkit, és nem beszélek le senkit, csak megmutatom, hogy mit kell tenni.”

2013 programja, kezdőknek és haladóknak, bentlakással vagy bentlakás nélkül. Az egyénre szabott gyakorlat vezetője Szaladják István. Bővebb információ: info@posticum.ro

hétfő: 19.00 - 20.30
kedd: 07.00 - 08.30
kedd: 19.00 - 20.30
szerda: 07.00 - 08.30

A zen egy út. Egy út, amelyen keresztül megszabadulunk gondolataink zűrzavarától, a nyugatlanságtól, a folyamatos és nyugtalanító zsongástól, ami a tudatunkat terheli, egy út, amelyen keresztül eljuthatunk legmélyebb gyökereinkig, odáig, hogy megtudjuk, kik is vagyunk valójában, honnan jöttünk, hová megyünk.A zen gyakorlata során, tudatunk lecsendesítésén keresztül, a zűrzavaros gondolatok megszűnésével választ kapunk a ezekre a kérdésekre, jóllehet ez olyan tapasztalati válasz, amely nem foglalható szavakba.

tovább

 


Meghívottaink

Mindannyian embek vagyunk, és az ezzel járó nehézségekre és felelősségre, szenvedésre és nyugtalanságra a különböző tradíciók hasonló válaszokat adnak.
A Posticum, a belső utak, az elmélyülés háza, a tradíciók és céljaik azonosságára helyezi a hangsúlyt, nem a különbözőségükre. A Posticum az ajtó, az elmélyülés ösvényeire nyílik.
Az elmélyülés gyakorlatainak segítségével belépnünk a valódi világunk csendjébe, békét találunk, erőt merítünk.
A Posticumban a különböző tradíciók neves előadói tartnak előadásokat, és elvonulásokat.
 

tovább

 


Ajánlott irodalom

A könyvek a Posticum recepcióján kölcsönözhetőek. Segítséget nyújtanak a szemlélődő gyakorlatok elsajátításához, a szemlélődés, a zen meditáció és az Egység lényegének megértéséhez.

tovább