Posticum - Movimentum Iuventutis Christianae
Teiului u. 26, RO - 410477 Nagyvárad/Oradea/Grosswardein
Tel.: +40 259 431 398 Fax: +40 359 410 882
Email: info@posticum.ro
Web: www.posticum.ro
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1

június

Szubjektív kordokumentumok egy keresztény kulturális és ifjúsági központ életéből - Bruncsák István

1994 - 2012: Ad multos annos!

1994-es születésekor az Ünnepelt Keresztény Ifjúsági Mozgalomként (KIM) jött világra, de a keresztségben már a Posticum nevet kapta és a 2000-ik jubileumi évben történt megnyitása óta ezen a néven ismerik Nagyváradon. Nagykorúsága küszöbén, mintegy tizennyolcadik születésnapi ajándékként, ezt az emlékkönyvet nyújtjuk át – a Posticumról a Posticumnak – mindazok nevében, akik az elmúlt közel két évtized alatt figyelemmel kísérték, támogatták, vagy egyszerűen vendégként, látogatóként fordultak meg a Házban.

Egykoron (még az elektronikus sajtó elterjedése előtti időkben) a szülők gyakran félrerakták és megőrizték a gyermekük születésekor megjelent napilapokat, újságokat, hogy felnőve megmutathassák majd, milyen is volt a világ születése idején és mennyi minden változott azóta. A Posticum munkatársai is hasonló megfontolásból gyűjtögették a saját „gyermekükről” megjelent cikkeket, emlékeket, s most ezekből szemezgetve adjunk közre a számunkra legkedvesebbeket – remélve, hogy e kis mozaikdarabkákból hiteles képet kaphatnak az elmúlt évekről. Ahogy a szülők többsége részrehajló gyermekével szemben, úgy mi is, ezért is adtuk alcímként e válogatásnak a „szubjektív kordokumentumok” megnevezést. Nem mintha a valóság meghamisításáról lenne szó, egyszerűen csak jelezni szeretnénk, hogy nem a szigorú tudományosság ismérveként elvárt értékítéletektől való mentesség mentén kidolgozott tanulmányok gyűjteményéről van szó. Az összeállítás olyan, mint az élet: vidám, szeszélyes, sokszínű, a maga mélységeivel és magasságaival együtt, s ilyen értelemben – az őszinteség és hitelesség tekintetében – szubjektív, személyes.

Két részre tagoltuk a gyűjteményt: az első – jobbára történeti jellegű – rész a kulturközpont születésének, kiformálódásának és fokozatos fejlődésének eseményeiről közöl részleteket, míg a második a Posticum mindennapjaiba, különböző programjaiba és sokszínű tevékenységébe enged betekintést. A függelékben az Egyesület támogatásával megjelent kiadványokról egy-egy rövid recenziót, cikket osztunk meg az Olvasóval.

A bölcsek örökérvényű tapasztalata szerint az életet visszapillantva lehet megérteni, de csak előretekintve lehet élni. A Posticum tizennyolcadik születésnapját ünnepelve, mi is örömmel, hálával tekintünk vissza a múltra, s a kamaszok izgalmával, tettrekészségével, nagy álmokat kergető terveivel s (olykor talán enyhe szorongásoktól sem mentes) kíváncsiságával tekintünk a jövőbe. Most azonban ünnepelni hívunk e kiadvánnyal minden kedves olvasót, s kérjük, csatlakozzon jókívánságunkhoz: ad multos annos POSTICUM!

-szerkesztő Bruncsák István