Posticum - Movimentum Iuventutis Christianae
Teiului u. 26, RO - 410477 Nagyvárad/Oradea/Grosswardein
Tel.: +40 259 431 398 Fax: +40 359 410 882
Email: info@posticum.ro
Web: www.posticum.ro
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

augusztus

Saját kiadványok

Szubjektív kordokumentumok egy keresztény kulturális és ifjúsági központ életéből - Bruncsák István

1994 - 2012: Ad multos annos!

1994-es születésekor az Ünnepelt Keresztény Ifjúsági Mozgalomként (KIM) jött világra, de a keresztségben már a Posticum nevet kapta és a 2000-ik jubileumi évben történt megnyitása óta ezen a néven ismerik Nagyváradon. Nagykorúsága küszöbén, mintegy tizennyolcadik születésnapi ajándékként, ezt az emlékkönyvet nyújtjuk át – a Posticumról a Posticumnak – mindazok nevében, akik az elmúlt közel két évtized alatt figyelemmel kísérték, támogatták, vagy egyszerűen vendégként, látogatóként fordultak meg a Házban.

Egykoron (még az elektronikus sajtó elterjedése előtti időkben) a szülők gyakran félrerakták és megőrizték a gyermekük születésekor megjelent napilapokat, újságokat, hogy felnőve megmutathassák majd, milyen is volt a világ születése idején és mennyi minden változott azóta. A Posticum munkatársai is hasonló megfontolásból gyűjtögették a saját „gyermekükről” megjelent cikkeket, emlékeket, s most ezekből szemezgetve adjunk közre a számunkra legkedvesebbeket – remélve, hogy e kis mozaikdarabkákból hiteles képet kaphatnak az elmúlt évekről. Ahogy a szülők többsége részrehajló gyermekével szemben, úgy mi is, ezért is adtuk alcímként e válogatásnak a „szubjektív kordokumentumok” megnevezést. Nem mintha a valóság meghamisításáról lenne szó, egyszerűen csak jelezni szeretnénk, hogy nem a szigorú tudományosság ismérveként elvárt értékítéletektől való mentesség mentén kidolgozott tanulmányok gyűjteményéről van szó. Az összeállítás olyan, mint az élet: vidám, szeszélyes, sokszínű, a maga mélységeivel és magasságaival együtt, s ilyen értelemben – az őszinteség és hitelesség tekintetében – szubjektív, személyes.

Ár: 22 Ron

tovább

Zudor János, A rusnya valcer

Új Forrás Könyvek – Tata – Posticum – Nagyvárad 2012
Szerkesztette Selyem Zsuzsa

József Attila korában még érdemes volt írni, hogy „Ne légy szeles. /
Bár a munkádon más keres – / dolgozni csak pontosan, szépen, / ahogy a csillag megy az égen”. A költészet azóta vagy cinikusabb, bravúrosabb, individualistább, felnőttesebb lett – vagy keresvén a közös nyelvet maga is szétesővé, szétszikrázóvá válik (és más megoldások is vannak, jóllehet olyanokat nem ismerek).

Ár: 22 Ron

tovább

Zudor János, Jónás és mérték

Előretolt Helyőrség Szépirodalmi Páholy, Erdélyi Helikon Kiadó, Kolozsvár 2010 (A kötet anyagát a Posticum gyűjtötte össze és adta át a kiadónak. A verseket válogatta: Szálinger Balázs).

A nyolcvanas évek erdélyi költészetének már életében legendává vált nagy indulójának újabb verseiben minden korábbinál erősebben szólal meg a peremvidéki nagyvárosi létben magára utalt, „hiába prófétáló”, hasadt tudatú költő. Ennek kifejezéséhez Zudor János a bibliai Jónás szimbólumát találta meg. Az anyag nagy részét éppen a Jónás-versek teszik ki; hanghordozásukban, stílusukban merőben újak, költői előzmények és kortársi hatások tekintetében pedig alig-alig rokoníthatók bármivel. Zudor János újabb költészetéről lekopni látszanak a józsef attilás és radnótis hatások – helyettük viszont hihetetlen képiséggel és asszociációs ugrásokkal felfegyverzett Zudor-költészet áll csatarendbe. Olyan, amelynek éppen gyökértelensége és váratlansága folytán az iduló költői generációkra vitathatatlanul nagy hatása lesz. Szálinger Balázs

Ár: 22 Ron

tovább

Sziget a szárazföldön - Zsugán Gedeon Gyula

Előadások a Posticumban. Nagyvárad 2006 (A 2001-ben, 2002-ben és 2004-ben elhangzott filozófiai és teológiai előadások szerkesztett változata).

Ezzel a címmel jelent meg 2006. április 14-én a Posticumban tartott eddigi három filozófiai és teológiai konferencia előadásaiből készült válogatás. A kötet a Pannonhalmi Szemle című folyóirat 2006. tavaszi számával közösen, a magyarországi Bencés Kiadó gondozásában látott napvilágot.

Ár: 45 Ron

tovább

Zudor János, És egy kicsit tovább

Szerk. Szálinger Balázs, Nagyvárad 2001.

Zudor János nagyváradi költő ötödik verseskötete És egy kicsit tovább címmel 2001. május 17-én látott napvilágot. A kötet az utóbbi hat év alatt papírfecnikre, cigarettásdobozokra, szalvétákra írott versek gyűjteménye, melyeket a költő édesanyja, Zudor Mária és egyesületünk őrzött meg és gondozott. Ebből az anyagból válogatta össze Szálinger Balázs magyarországi költő a kötetben megjelent 32 verset, illetve a korábbi négy kötet egy-egy kiemelkedő darabját.

Ár: 30 Ron

tovább