Posticum - Movimentum Iuventutis Christianae
Teiului u. 26, RO - 410477 Nagyvárad/Oradea/Grosswardein
Tel.: +40 259 431 398 Fax: +40 359 410 882
Email: info@posticum.ro
Web: www.posticum.ro
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1

június

Sziget a szárazföldön - Zsugán Gedeon Gyula

Előadások a Posticumban. Nagyvárad 2006 (A 2001-ben, 2002-ben és 2004-ben elhangzott filozófiai és teológiai előadások szerkesztett változata).
Ezzel a címmel jelent meg 2006. április 14-én a Posticumban tartott eddigi három filozófiai és teológiai konferencia előadásaiből készült válogatás. A kötet a Pannonhalmi Szemle című folyóirat 2006. tavaszi számával közösen, a magyarországi Bencés Kiadó gondozásában látott napvilágot.
Kedves Olvasó!
Ön a nagyváradi Posticum kulturális központban 2001-ben, 2002-ben és 2004-ben elhangzott filozófiai és teológiai előadások szerkesztett változatát tartja kezében. A kiadvány első részében az Isten arca és/vagy a szentség megnyilvánulása a zsidó és keresztény hagyományban címet viselő konferencia tanulmányai kaptak helyett, a másodikban a 2002-es Lélek és élet. A bioetika és a keresztény vallás lehetséges kapcsolatai, míg a harmadikban a két évvel később megrendezett Isteni és emberi teremtés. A kibervilág benépesítéseelnevezésű konferencia előadásai.
Mindhárom eseményt a Posticum - Movimentum Iuventutis Christianae Egyesület rendezte, mely önmagát keresztény, kulturális és ifjúsági szervezetként határozza meg. E jelzők nemcsak szerkezetében - az egyesület tagjai katolikus lelkészek, és fiatal pedagógusok - hanem programjaiban is tükröződnek. Az egyesület, fennállásának eddigi tíz éve alatt, egy képzeletbeli európai értékrend esetlenségével szállt szembe egy kommunizmus utáni társadalom életvitelével. "Sziget a szárazföldön - írta róla egyik vendége.
A filozófiai és teológiai konferenciasorozat elindítása mögött az a vágy állt, hogy az egyesület külső szereplőként hozzájáruljon az erdélyi egyházi tudományosság felélesztésében, és ehhez fiatal érdeklődőket nyerjen meg. A két tudományterület határmezsgyéjén barangolva olyan témák bukkantak fel, amelyek - korszerűségük ellenére - lehetőséget adnak klasszikus filozófiai és vallástudományi elemzésre. A konferenciákon nemcsak magyarországi és erdélyi szakemberek vettek részt, hanem azok a diákok is, akik az adott témában pályamunkát nyújtottak be.
Az első konferencián elhangzott előadásokat a Kellék című filozófiai folyóirat 21. számában publikálta. E mostani kiadvány a Pannonhalmi Szemle mellékleteként olyan társaságban jelent meg, melyre az egyesület büszkén tekint. A folyóirat olvasóira pedig úgy gondol, mint akit szívesen üdvözölne barátjaként a Posticumban. 

Isten arca és/vagy a szentség megnyilvánulása 
a zsidó és keresztény hagyományban (2001)GÁSPÁR CSABA LÁSZLÓ: Van-e 'helye' Istennek a technikai civilizációban? Gondolkodás és istentapasztalat

VERESS KÁROLY: A vallásos hagyomány és az archaikus ember

RIGÁN LÓRÁND: Isten arca és a szentség megnyilvánulása a zsidó-keresztény hagyományban

BENDL VERA: Megváltás és messiási logika

BOROS ISTVÁN: Mózes látta a láthatatlan Istent (Mózes három teofóniája Nüsszai Szent Gergely Mózes élete című művében


PETRES LÁSZLÓ: Az Ádám által látott Arc(ok)


BRUNCSÁK ISTVÁN: A halott Isten örökségeLélek és élet. A bioetika és a keresztény vallás
lehetséges kapcsolatai (2002)SZEGŐ KATALIN: A személyiség kérdése a mai filozófiai antropológia tükrében.


KARÁTSON GÁBOR: Jacob Böhme és a Föld Szíve. Gondolatok az Aurora olvasása közben.


ENDREFFY ZOLTÁN: Környezeti etika és közéleti felelősség


JÁVOR BENEDEK: ...hogy mívelje és megőrizze azt.Isteni és emberi teremtés. A kibervilág benépesítése (2004)GERÉBY GYÖRGY: Társ, hely, kor és tudás. Centuria a kibervilág dimenzióiról


GAGYI ÁGNES: Technotranszcendencia. Virtuális és technológiai mindenhatóság - az abszolút iránti igény bekebelezése

PÁVAY TIBOR: A transzcendentális és a cyber. A szent kétfajta létmódja


LOSONCZI PÉTER: A szent és a virtuális valóság - avagy: létrehozható-e 
a szent? Kísérleti esszé a vallásfilozófia tárgykörében


SÁFRÁNY ATTILA: Isten teremt, az ember alkot
MÓRÉ DÁNIEL: Isteni és emberi teremtés - a kibervilág benépesítése
 

Szerkesztette Zsugán Gedeon H. Gyula
Nagyvárad, 2006
ISBN 963 9226 51 3

Felelős kiadó a Posticum Vezetőtanácsa
A kötetet gondozta a Bencés Kiadó
Felelős szerkesztő: Schmal Alexandra
A borítót tervezte: Schmal Károly
Megjelent 1100 példányban.