Posticum - Movimentum Iuventutis Christianae
Teiului u. 26, RO - 410477 Nagyvárad/Oradea/Grosswardein
Tel.: +40 259 431 398 Fax: +40 359 410 882
Email: info@posticum.ro
Web: www.posticum.ro
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1

június

Szent István király intelmei Imre herceghez

Egy évtizedes fennállását a Posticum jubileumi évvel ünnepelte (2009-2010), amely csúcspontját a májusban rendezett születésnapi programsorozattal érte el, záróakkordját pedig a november 5-én megjelenő hangfelvétel jelenti. Egy évvel ezelőtt Szent Imre herceg napján az intézet kápolnájában Medgyesfalvi Sándor színművész és Balázs Elemér dzsesszzenész meghitt hangulatú előadás keretében mutatták be a magyar vallásos és politika irodalom ezen ékességét az összegyűlt érdeklődőknek. A program ötletét az István király által alapított pannonhalmi bencés monostor szolgáltatta, ahol augusztus 20-a előestéjén a középkori bazilikában egy színész és egy improvizatív zenész kíséretében előadják az Intelmek teljes szövegét. A Posticumban a tavalyi évben rendezett eseményről hangfelvétel készült, ami most CD formában is elérhetővé válik, hogy minél több emberhez juthasson el első királyunk e meglepően személyes hangú, vallomásokkal teli tanítása.

Az ún. „királytükrök” kora középkori irodalmi műfajhoz sorolható írás, melynek elsődleges célja, hogy a leendő uralkodóhoz fordulva megrajzolja az eszményi állami vezető alakját és intelemjelleggel gyakorlati tanácsokat adjon az uralkodáshoz, ma is sok tekintetben vitathatatlan aktualitással bír – és nem csak politikusok számára. E „tükörbe” illik legalább egyszer minden magát magyarnak valló embernek belenéznie és érdemes megfontolnia az ott mondottakat. Napjainkban, amikor a tanácstalanság és irányvesztettség miatt egyre inkább divatját éli az életvezetési tanácsadás, különösen is támpontul szolgálhatnak első királyunk ezer évvel ezelőtti, mély ember- és életismeretről tanúskodó tanácsai. Az Intelmek korhoz-kötött vonatkozásai, szó- és fogalomhasználata mögött ugyanis olyan horderejű mondanivaló rejlik, amely történelmi koroktól függetlenül a valóban emberhez méltó egyéni és közösségi élet elengedhetetlen feltétele.

Mivel felgyorsult hétköznapjainkban kevés idő jut olvasásra az Intelmek zongora és dob improvizáció kíséretében előadott szövege hangfelvétel formájában talán olyanokhoz is eljut, akik egyébként nem szántak volna időt annak elolvasására. Így akár az autóban is meghallgatható egy-egy hosszabb utazás alatt vagy az immár egyre hosszabbra nyúló őszi-téli esték egyikén. Ajándékként is meglephetjük vele szeretteinket, barátainkat, ismerőseinket, hogy felhívjuk figyelmüket magyar kultúránk e nagy jelentőségű szellemi örökségére.

Bruncsák István, Bihari Napló, erdon.ro, 2010. november 5.