Posticum - Movimentum Iuventutis Christianae
Teiului u. 26, RO - 410477 Nagyvárad/Oradea/Grosswardein
Tel.: +40 259 431 398 Fax: +40 359 410 882
Email: info@posticum.ro
Web: www.posticum.ro
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

augusztus

A Szív

Jezsuita lelkiségi és kulturális folyóirat fennállásának 100 éves jubileumára készülve kereste meg egyesületünket, hogy a havilap erdélyi terjesztője legyen .

A Szív lelkiségi és kulturális folyóirat az egyik legrégebbi folyamatosan megjelenő magyar nyelvű sajtótermék. 1915-ben alapították. A lap tulajdonosa hivatalos nevén aJézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, közhasználatban a jezsuita rend, a katolikus egyház legnépesebb szerzetesrendje

A Szív kezdetben hetilapként jelent meg. Fénykorában meghaladta a kétszáz-ezres példányszámot. 1950-ben Magyarországon betiltották, majd néhány hónapos fennakadás után a világban szétszóródott magyarság lelkiségi és kulturális folyóiratává vált.
Székhelye a kanadai Torontó volt. A rendszerváltozás óta (1990) újra Budapesten jelenik meg.

A Mindenhol Felcsillanó Isteni Jelenlétre Figyelünk.
A jezsuiták hagyományos jelszavára vezethető vissza: Mindent Isten Nagyobb Dicsőségére (röv. MIND), illetve Mindenben Istent Keresni. Latinul: Omnia ad Maiorem Dei Gloriam (röv. OMDG). Nem csak a hagyományos imaformákban, nem csak a világtól elkülönített, megszentelt helyeken, hanem Isten jelenlétét fürkészni (szemlélni) az élet minden pillanatában.

Egyszerű, tiszta hangon szólunk hitről, értékekről, életről.
A jezsuita rend alapítója, Loyolai Szent Ignác lelkisége szerint az őszinte és elkötelezett vallásos hit átjárja az ember egész lényét, hétköznapjait és ünnepeit, tükröződik életvitelén, tetten érhető az élet értékeiről és lényegéről alkotott elképzelésein. A hit őszinte megélése Szent Ignác szerint nem csak értelmi és akarati szinten történik, hanem mindent átható élmény.

A Szív folyóirat honlapja

 Ár: 86 Ron / év - Megrendelés