Posticum - Movimentum Iuventutis Christianae
Teiului u. 26, RO - 410477 Nagyvárad/Oradea/Grosswardein
Tel.: +40 259 431 398 Fax: +40 359 410 882
Email: info@posticum.ro
Web: www.posticum.ro
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

augusztus

Keresztény

A szemlélődő imádság közvetlen, egyszerű és spontán kapcsolat az Istennel. Nem cselekedetekkel, vallásos szövegek imádkozásával, hanem teljes önátadásban, magával a létezésünkkel szogáljuk és dícsérjük Istent. Jézus azt mondta: Isten országa tibennetek van. Ezt a bennünk jelenlévő országot keressük. A Szentírásból az eszünkkel tudjuk, hogy Isten a saját képére és hasonlatosságára termtett minket, de ezt a valóságot nem érezzük és nem éljük. Hogy ezt megtapasztaljuk, a csendbe megyünk. A csendben hagyjuk, hogy minden lényegtelen lehulljon, s ezáltal a lényeges felragyoghasson. 

Jálics Ferenc jezsuita atya tanítványa, Tariska Eszter vezetésével, kéthetente a Posticum kápolnájában szemlélődő lelkigyakorlatot tartunk. ---

Minden hónap második és negyedik hetén:
pénteken, 18.00 - 20.00 óra között


Keresztény szemlélődő gyakorlat

 A szemlélődő imádság közvetlen, egyszerű és spontán kapcsolat az Istennel. Nem cselekedetekkel, vallásos szövegek imádkozásával, hanem teljes önátadásban, magával a létezésünkkel szogáljuk és dícsérjük Istent. Jézus azt mondta: Isten országa tibennetek van. Ezt a bennünk jelenlévő országot keressük. A Szentírásból az eszünkkel tudjuk, hogy Isten a saját képére és hasonlatosságára termtett minket, de ezt a valóságot nem érezzük és nem éljük. Hogy ezt megtapasztaljuk, a csendbe megyünk. A csendben hagyjuk, hogy minden lényegtelen lehulljon, s ezáltal a lényeges felragyoghasson. 

Minden pénteken Jálics Ferenc jezsuita atya szemlélődő lelkigyakorlata a Posticum kápolnájában 18.00 - 19.00- ig. A gyakorlatot vezeti Tariska Eszter.

tovább

Jálics Ferenc

Jálics Ferenc (Budapest, 1927) magyar jezsuita szerzetes, teológus, egyetemi tanár, a kontemplatív imamód egyik legjelentősebb ma élő mestere.

9 testvérével együtt, szülei gyáli birtokán nevelkedett. Apja kívánságára viszonylag korán katonai pályára lépett. Hadapródiskolás, majd tisztjelölt volt. A második világháború végét Németországban élte meg. Életének egyik meghatározó alapélménye volt Nürnberg bombázása, melyet egy pincében vészelt át. 1946-ban tért haza Magyarországra. Leérettségizett és belépett a jezsuita rendbe. Két év múlva el kellett hagynia az országot.

1950-1950-ben a München melletti Pullachban nyelveket és irodalmat tanult. Diplomáját Leuveni Katolikus Egyetemen (Belgium) szerezte meg filozófiából 1954-ben, majd a jezsuiták dél-belgiumi gimnáziumában, Monsban végzett kétéves gyakorlatot.

1956-ban a rend Chilébe, egy év múlva pedig Argentínába küldte. Itt teológiát tanult, majd 1959-ben pappá szentelték. Ezután az argentínai Córdobában töltött egy évet, majd a jezsuiták San Miguel-i teológiai és filozófiai fakultásán tanított dogmatikát és fundamentális teológiát. 1963-tól ugyanott a jezsuita növendékek lelkivezetője, és ebben az időben kezd lelkigyakorlatokat is adni. 1966-ban szerzett teológiai doktorátust. Ettől kezdve professzorként tanított a salvadori egyetemen és a Buenos Aires-i katolikus egyetemen. Dél-Amerikában, spanyolul írja első könyveit (Testvéreink hite, Tanuljunk imádkozni, Fejlődik a hitünk)

A 70-es évek elején két rendtársával együtt egy nyomornegyedbe költözött, hogy megossza életét a szegényekkel. 1976 májusában egy szélsőjobboldali katonai egység elrabolta és ismeretlen helyre hurcolta. Öt hónapon át tartották fogva, ismeretlen helyen, összekötözött végtagokkal és bekötött szemmel. Életének ez volt a másik alapélménye. Utólag kiderült, hogy az elhurcolt 6000 emberből csak ő és jezsuita társa maradt életben.

1977-ben az Egyesült Államokban folytatta írói tevékenységét. 1978 óta Griesben (Németország) él, ahol folyamatosan ad lelkigyakorlatokat, évente közel félezer ember számára. 15 év lelkigyakorlatainak tapasztalatát írta meg a Szemlélődő lelkigyakorlat c. könyvében.

Módszere alapján ma már 13 lelkigyakorlatos házban tartanak lelkigyakorlatokat: Németországban, Svájcban, Ausztriában, Magyarországon és Erdélyben. Nyaranta hazalátogat, és Dobogókőn[1], Tahitótfalun[2], valamint Püspökszentlászlón tart kontemplációs lelkigyakorlatokat.

tovább

Tariska Eszter

A Debreceni Csokonai Színház és a Kodály Kórus énekese volt 25 évig, és a világot járó művészek kemény, életét élte. Férje halála után több misztikus élmény hatására  világi foglalkozását görögkatlikus szerzetes nővér lett Máriapócson.
 Ezzel egy időben ismerte meg Jálics Ferencet és szemlélődő lelkigyakorlatát. Évente többször vonult remeteségbe és naponta több órát meditált. A Máriapócson eltöltött 6 év alatt megértette, hogy különös hivatása van, melyet a kolostor falai között nem élhet meg.  Kisfogadalmának lejártakor újabb fogaalmatt nem vett föl. 2008 óta egyedül él Debrecenben. Hivatásának a szemlélődő imát tekinti. Hetente 2 délutánt tölt  haldoklókat kísérve a Szt. Erzsébet Otthon hos-pice osztályán. 4 éve vezeti a Megtestesülés plébánia szemlélődő imacsoportját. Kérésre személyesen vezetett lelkigyakorlatokat ad.
 Jálics Ferenccel - a mester tanítványaként - eddig 6 lelkigyakorlatot adott. A magyarszéki Kármelita kolostorban adta 1. önálló lelkigyakorlatát.  

tovább