Posticum - Movimentum Iuventutis Christianae
Teiului u. 26, RO - 410477 Nagyvárad/Oradea/Grosswardein
Tel.: +40 259 431 398 Fax: +40 359 410 882
Email: info@posticum.ro
Web: www.posticum.ro
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1

június

Dicsőség a magasságban Istennek,
És békesség a földön a jóakaratú embernek.    (Lukács 2:14)

E kétezer éves angyali örömének szavaival kíván áldott, békés szent karácsony ünnepet a Posticum Movimentum Iuventutis Christianae Egyesület minden barátjának, támogatójának és alkalmi vendégének. Tudjuk, hogy e szavak azonnal útra indították a pásztorokat, hogy lássák a történteket. Bejáratunknál a kicsiny csengő ilyen útra hívó és egyben útjelző is: akiket megérint, szeretnénk mozgásba hozni. Hiszen a reménység, szeretet és hit gyakran megfárad, megkövesedik s ilyenkor jó, ha felcsendül a figyelmeztetés hangja.

A Megváltó születése ünnepén lélekben mindnyájatokat egyetlen adventi koszorúba fonunk, akikkel az esztendő alatt annyi szép percet oszthattunk meg. A szívek, megannyi mécsesként jelzik az utat, ahol haladunk s akire egész tevékenységünkkel tekintünk: a Megváltó Jézusra. Születése ünnepén az örömmel, boldog reménységgel szeretnénk lángra lobbantani szíveteket, mert munkánk és útkereséseink abban teljesednek be, amikor sikerül kitárulkozni és felfedezni a nagy ajándékot. Az Úr Jézus az ajándék, aki mindannyiunk számára az út, igazság és élet. Rajta keresztül, általa talál értelmet mindannyiunk élete.

A külső kavargás és káprázatos reklámok pillanatra sem feledtethetik karácsony valódi jelentését. A megnyílt egeken keresztül angyalok érkeztek s köszöntötték azt, aki onnan alászállott hozzánk s közénk. A gyermekből felnőtt lesz, a mustárfa magjából hatalmas koronájú fa. Isten csodája a minden reklámot megcáfoló picinyke: egy gyermek csupán. De Őt ünnepelni nem fáradt el a világ. Mi most lélekben veletek együtt szeretnénk válaszolni az angyali énekre, a pásztorok feleletével: azonnal útra keltek. A lélek útjain a Megváltó felé fordulunk, csodáljuk a szent családot és imádkozunk mindnyájunkért. Krisztus megszületett! Alleluja! 

Csernák Béla,
elnök