Posticum - Movimentum Iuventutis Christianae
Teiului u. 26, RO - 410477 Nagyvárad/Oradea/Grosswardein
Tel.: +40 259 431 398 Fax: +40 359 410 882
Email: info@posticum.ro
Web: www.posticum.ro
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

augusztus

Hangfelvételek

Orhestra POSTICUM Iuventutis Internationalis koncertfelvételei:

"A bábeli zűrzavart látva Isten megsajnálta az emberiséget
és egy közös nyelvet adott nekik, a zenét."
Fürst János, magyar karmester

A nagyváradi Posticum teraszán magyar és román fiatalok – egymás nyelvét nem beszélve – jelekkel próbálják megértetni magukat; nyíltságot, tiszteletet, és érdeklődést sugároznak egymás felé. Érzik, tudják: van bennük valami közös, amit szavakkal talán akkor sem tudnának megfogalmazni, ha értenék egymás nyelvét.

Szegedi és nagyváradi diákoknak ebből a tapasztalatából született a gondolat, hogy a zene közös nyelvét felhasználva Európa többi szegletében is átélhetővé váljon ez a felszabadító élmény.

2009-ben – amikor a zenei világ G. F. Händel halálának 250. és J. Haydn halálának 200. évfordulójára emlékezett – a Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskolája és anagyváradi Posticum Movimentum Iuventutis Christianae Egyesület létrehozta az első közös nemzetközi ifjúsági zenekart. Kulturális és vallási korlátokon, történelmi beidegződéseken és évszázados sérelmeken túllépve, a mindennapokban tapasztalt ellenségeskedéssel és széthúzással szemben a zenekar létével és koncertjeivel bizonyítja, hogy a bábeli zűrzavarban van egy közös nyelv, amin képesek vagyunk egymással kommunikálni, a zene.

www.orchestraposticum.eu

tovább

Szent István király intelmei Imre herceghez

Medgyesfalvi Sándor színművész és Balázs Elemér dzsesszzenész előadásában

Posticum Movimentum Iuventutis Christianae, Nagyvárad, 2010.

Ár: 10 RON

Egy évtizedes fennállását a Posticum jubileumi évvel ünnepelte (2009-2010), amely csúcspontját a májusban rendezett születésnapi programsorozattal érte el, záróakkordját pedig a november 5-én megjelenő hangfelvétel jelenti. Egy évvel ezelőtt Szent Imre herceg napján az intézet kápolnájában Medgyesfalvi Sándor színművész és Balázs Elemér dzsesszzenész meghitt hangulatú előadás keretében mutatták be a magyar vallásos és politika irodalom ezen ékességét az összegyűlt érdeklődőknek. A program ötletét az István király által alapított pannonhalmi bencés monostor szolgáltatta, ahol augusztus 20-a előestéjén a középkori bazilikában egy színész és egy improvizatív zenész kíséretében előadják az Intelmek teljes szövegét. A Posticumban a tavalyi évben rendezett eseményről hangfelvétel készült, ami most CD formában is elérhetővé válik, hogy minél több emberhez juthasson el első királyunk e meglepően személyes hangú, vallomásokkal teli tanítása.

tovább

Macskadomb: Trifán László dalok Tóth Ágnes verseire

Tóth Ágnes: „A CD-n 11 gyermekversem szerepel. Ezek a versek Virág unokám és az engem körülvevő gyerekek gondolatai, kérdései, véleményei az őket körülölelő világról: az emberekről, állatokról, tárgyakról, a természetről, hétköznapokról és ünnepekről, a jó és a rossz fogalmáról. A címadó dal szövege Nagyvárad legkedveltebb dombját, a Macskadombot mutatja be gyermekszemmel. A versikék tükrözik a magyar nyelv játékosságát, sokszínűségét és szépségét, ugyanakkor nevelő jellegűek. Trifán László ráérzett a versek üzenetére, játékosságára és olyan dallamokba öltöztette őket, amelyek pontosan rájuk illenek, magával ragadják a hallgatóságot és magasabb szintre emelik a verset. Ez a CD a költészet és a zene játékos találkozását őrzi, mely képes hallgatóját megnevettetni, a szürke hétköznapokat színessé tenni és a képzeletet magasra röpíteni.”

Ár: 30 RON

tovább

Make Your Life Better - Báder Olivér

Posticum Movimentum Iuventutis Christianae, Nagyvárad, 2010.

Ár: 40 RON

Báder Olivér: Tedd szebbé az életet

Make Your Life Better (2010) című albuma kapcsán beszélgettünk a váradi dzsesszgitárossal, Báder Olivérrel

 

tovább

Zene nélkül nem létezik semmi

A Posticum gyermekkarának és ifjúsági kórusának legszebb felvételei.

Posticum Movimentum Iuventutis Christianae, Nagyvárad, 2005.

Ár: 15 RON

A Posticum gyermekkórusa 2000. novemberében alakult Szabó Mária nagyváradi énektanárnő kezdeményezésére és irányításával. A kezdetben ötven tagú kórus létszáma folyamatosan bővült, és hamarosan már két különálló énekkart alkotott: a gyermekkórusban 9 - 13 éves, míg az ifjúsági kórusban 14 - 17 éves nagyváradi gyerekek illetve fiatalok énekeltek. A gyermekkórus vezetője Szabó Mária, az ifjúsági kórusé Pop Annamária énektanárnő volt.

tovább