Posticum - Movimentum Iuventutis Christianae
Teiului u. 26, RO - 410477 Nagyvárad/Oradea/Grosswardein
Tel.: +40 259 431 398 Fax: +40 359 410 882
Email: info@posticum.ro
Web: www.posticum.ro
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1

június

MMV

Fennállásának elmúlt öt évében egyszer sem változott meg olyan mértékben a Posticum élete, mint idén. Az eszmék világa, melybe oly erős hitet vetettünk, hogy megépülhetett a Posticum, a mindennapokban a romániai valósággal szembesült.

Azt gondoltuk: lehetséges lesz az, hogy a kulturális programokat és a Posticum épületét a szervezet mögött álló cég bevételeiből tartsuk fenn. Azt gondoltuk: nem kell adományozókra és kétes eredményű pályázatokra hagyatkozunk, hanem abból élhetünk, amit önmagunk termelünk meg. Azt gondoltuk: önállóak leszünk, és büszkén vállalhatunk fel minden értéket, melyet vallunk.

Egy rablógazdálkodást folytató külföldi cég ébresztett ebből az álomból. Nemtelen módszerekkel kitermelési engedélyt szerzett a Posticum kft. által birtokolt kavicsbányára, és megakadályozta annak további működését. Az így kiesett bevételt már nem tudtuk máshonnan pótolni; sok alkalmazottunk elvesztette munkáját, a Posticum néhány kulturális programja megszűnt, mások megszorításokkal folynak tovább, míg sok elképzelésünk fiókba került, jobb időkre várva. Egyelőre nem tudjuk folytatni a kavicsbánya környékének erdősítését és horgásztanyává való kiépítését; továbbra sem kezdhetünk hozzá a torockói ingatlan felújításának, melyben olcsó ifjúsági szállót terveztünk, és a folyóirat-olvasóba se érkeznek többet új lapok.

Korábban kezdtük el tervezni, de csak ősszel hirdethettük meg a Posticum új projektjét: ösztöndíjak középiskolásoknak és egyetemi hallgatóknak. Tehetséges diákokat kerestünk, akik később a Posticum barátai lehetnek. Ezzel a projekttel kiléptünk az épület falai közül, mivel a több mint másfélszáz pályázat Erdély minden részéről érkezett. Reméljük, hogy akik ösztöndíjasaink lesznek (anyagi nehézségeink miatt csak néhányról lehet szó), de sokan azok is, akiket idén kénytelenek voltunk elutasítani, valamilyen mértékben magukévá teszik a Posticum szellemiségét, és megvalósítják célját - egyenes emberek lesznek. Ha ez a munkánk sikerül, ők sorsukkal és környezetükkel elégedetlenek lesznek, és munkájukkal jobbítani szeretnének rajta.


február - május
Tartanak a gyermek- és ifjúsági kórus dalainak hangfelvételei a nagyváradi Premontrei templomban, a várad-velencei kulturotthonban és a Posticumban.

február 13.
A Partiumi Háló Egyesület Biogazdálkodás címmel tart ismertető előadást a Posticum konferenciatermében.

március 1.
Elindul a Posticum hírlevele, melyre a kim@posticum.ro címen lehet feliratkozni.

március 3.
Brucsák István teológus, római katolikus lelkész Kereszténység és nihilizmus címmel beszélgetéssorozatot vezet. Az első beszélgetés témája: A létezés mint bűn.

március 12 - 13.
A nagyváradi LIFE Alapítvány a Projekt Europa című rendezvény keretében továbbképzést tart a Posticumban.

március 17.
Brucsák István teológus, római katolikus lelkész Kereszténység és nihilizmus címmel beszélgetéssorozatot vezet. A második beszélgetés témája: A lelkiismeret.

március 17.
A Nagyváradi Mozgásterápia-szakos Diákok beszélgetést tartanak a folyóiratolvasóban.

április 2.
A Katolikus Magyar Bibliatársulat Az Írás beteljesedik. Találkozás Jézussal a názásreti zsinagógában címmel bibliás találkozót tart.

április 9.
Az Ökonet-Hungary szervezésében A környezetvédelem és az egészségünk összefüggései címmel szeminárium zajlik a Posticumban.

április 16.
A Nagyváradi Mozgásterápia-szakos Diákok második kongresszusa.

április 22 - 24.
A 94. számú, I. Rákóczi György cserkészcsapat tartja nyolcadik születésnapját a Posticumban.

április 24.
Úton az irgalmas szamaritániussal címmel bibliodráma-bemutató zajlik a kulturközpontban.

április 24.
A Festum Varadinum záróebédjére a Jazzlandben kerül sor.

április 29 - május 1.
Tanpai Rinpocse nepáli tanító tart előadást Élet, halál, bardó, újjászületés címmel a konferenciateremben.

május 14.
Játéknap a Posticumban. Részt vettek a kórustagok, az Ipiapacs rendszeres látogatói és a 94-es számú I. Rákóczi György cserkészcsapat tagjai - közülük sokan segítettek a játékok szervezésében.

május 19.
Brucsák István teológus, római katolikus lelkész Kereszténység és nihilizmus címmel beszélgetéssorozatot vezet. Az utolsó beszélgetés témája: A szentség fogalma.

május 21.
A ház ötödik születésnapja. A betérők almát kaptak ajándékképpen.

május 25 - 30.
Games to Prevent Violence címmel a nagyváradi LIFE Alepítvány rendez a Posticumban nemzetközi szemináriumot.

június 1 - 3.
Az Albin Alapítvány A Nagyváradi Gyermek- és Családsegítő Központ létrehozásának hálózati előkészítése címmel műhelymunkát tart a Posticumban.

június 4.
A nagyváradi Szent László Római Katolikus Gimnázium két XII. osztálya is a Posticumban tartja bankettjét.

június 10.
A nagyváradi Nicolae Balcescu Általános Iskola két nyolcadikos osztályának búcsúztatója és bankettje.

június 13 - 14.
A bukaresti Tulane Alapítvány a Posticumban rendez gyermekvédelmi konferenciát.

június 16.
A román-német Projekt Rumänienhilfe AltersdorfEgyesület Otthoni és munkahelyi segítségnyújtás 18 évet betöltött fogyatékos fiatalok számára címmel tart nemzetközi konferenciát a Posticumban.

június 23 - 26.
A Romániai Cserkészszövetség rendezésében nemzetközi cserkésztalálkozó a Posticumban: Sub-Regional Workshop on Strategic Planning.

július 25 - 27.
A Posticum - Movimentum Iuventutis Christianae Egyesület éves közgyűlése.

július 30 - augusztus 7.
Két csoportban mintegy nyolcvan, a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyében élő gyermek táborozik térítésmentesen a Posticum által Torockón birtokolt ingatlanban. A táborlakók énekeket tanultak, meglátogatták a torockószentgyörgyi vár romjait és sokat játszottak.

augusztus 5 - 15.
Youth Hand in Hand against Racism címmel a nagyváradi LIFE Alapítvány interetnikus tábort rendez a Posticumban.

augusztus 8.
Zene nélkül nem létezik semmi. A Posticum gyermekkarának és ifjúsági kórusának legszebb felvételei címmel megjelenik a mintegy 27 éneket tartalmazó CD.

augusztus 10 - 16.
A Posticum gyermek- és ifjúsági kórusa a németországi Passau környékén kirándul. A két énekkar hazaúton, Mária Mennybemenetelének ünnepén a budapesti Batthányi téri Szent Anna templomban lép fel utoljára, és tartja fennállásának egyik legnagyszerűbb koncertjét.

augusztus 18 - 27.
Yoom In and Out, European Cultural Diversity címmel a nagyváradi LIFE Alapítvány interetnikus tábort rendez a Posticumban.

szeptember 1.
A Terhességmegelőző és Szexuális Oktatási Társaság a Bihar megyében működő, családtervezéssel foglalkozó szervezetek számára szervez szemináriumot.

szeptember 10.
Mintegy 120 első osztályosnak osztunk ki iskolatáskát és tanszereket a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye területén a negyedik éve tartó projektünk keretében.

szeptember 10 - 29.
A Posticum ad szállást a LIFE Alapítvány szervezésében a nagyváradi Gyermekkórház felújításán dolgozó 13 angol fiatalnak.

szeptember 12 - október 1.
A Bihar megyei munkavédelmi iroda a Posticumban rendez tanfolyamot cégtulajdonosok számára.

szeptember 19.
A Posticum helyt ad a nagyváradi Albin Alapítvány A pályaválasztási tanácsadás eszközei Románia Európai Uniós csatlakozásának perspektívájából című konferenciájának.

szeptember 29 - október 10.
A nagyváradi LIFE Alapítvány interetnikus tábort rendez a Posticumban. Mintegy 20 országból érkeznek fiatalok.

október 1-2.
A 94. számú, I. Rákóczi György cserkészcsapat fogadalomtétele a Posticumban.

október 8.
Elindul az Ipiapacs gyere-klub, immár negyedik éve.

október 17.
A Posticum ösztöndíj-pályázatot hirdet középiskolásoknak és közgazdász, jog, mezőgazdasági és német szakos egyetemistáknak. A kiírásra több mint másfélszáz pályázat érkezett.

november 7.
Elkezdődik a vendégház felújítása. A szobákba a Posticum asztalosműhelyében készült bútorok kerülnek Mészöly Eszter budapesti tervezőmérnök tervei alapján.

november 23.
Búcsú a Posticum Szent Erzsébetnek szentelt kápolnában, majd ezt követően a Jazzlandben a hagyományokhoz illően ebédet kínálunk az ünnepen részt vett híveknek. Ünnepi szónok: Sághy Aloysius, az egyesület elnöke.

december 3.
Szabó Mária tanárnő karácsonyi énekeket tanít az érdeklődő gyerekeknek.

december 17.
Családi szombat a Posticumban: a játszóházzal párhuzamosan a felnőtteknek beszélgetést rendezünk, melyet Makai Dimény Judit, az Albin Alapítvány munkatársa, pedagógus vezet. Ezt követően rövid karácsonyi koncert.