Posticum - Movimentum Iuventutis Christianae
Teiului u. 26, RO - 410477 Nagyvárad/Oradea/Grosswardein
Tel.: +40 259 431 398 Fax: +40 359 410 882
Email: info@posticum.ro
Web: www.posticum.ro
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1

június

MM

Advent első vasárnapjával keresztény egyházunk fennállásának harmadik évezredébe lépett. Ez idő alatt megszületett, megerősödött, uralkodott, szétszakadt és ismertté vált ez a vallás. Miközben növekedett, egy új kultúrát is teremtett maga köré. Ez a kultúra mára már az egész világon elterjedt, és többé vagy kevésbé áthat minden társadalmat. A kereszt nem a gonosztevők szégyenletes büntetésének szimbóluma maradt, hanem a világ haladásának irányt mutató árbóc lett.

A keresztény kultúra nem mindenhol jelenik meg hasonló módon. Ahol az emberek nem elég bölcsek, nem felelősségvállalók, s önmaguk boldogulását mások kudarcában látják, csak nyomor terem. Hiába Európa második legvallásosabb népe, Románia lakossága most ismét a vallásellenes kommunista államrend egy funkcionáriusát választja elnökévé.

Nem önmagunk féltése az, ami ezt a soha vissza nem térő ünnepet szomorúvá teszi számunkra. Munkánk értelme kérdőjeleződik meg. Vajon dolgoztunk-e egyáltalán azon, hogy jobbá tegyük az emberek életét, vagy sokkal többet kellett volna-e tennünk? Hiszen ezek az emberek olyasfajta jövőt választottak, amely a keresztény parancsok és szellemiség ellenére van.

Erőnkől annyi telt, hogy megépítsük a Posticum központot, és megpróbáljuk olyan programokkal megtölteni, melyek mindenki javát és épülését szolgálják. Nem sikerült volna elérnünk ezt az eredményt, ha Ön hitével és segítségével nem biztat a folytatásra. Ez az a szellemi befektetés, ami arra kötelez bennünket, hogy kitartsunk, és ne hagyjuk veszendőbe menni mindazt, amit elértünk.

 

május 21.
A Posticum felszentelése. Az egyesület nevébe belefoglalja a központ nevét is. APosticum belső rendezése egész évben tart.

június 22 - 23.
A Posticum helyet ad az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Földmérő Szakosztálya által szervezett nemzetközi földmérő találkozónak.

szeptember 23 - 24.
Pacsay János Fidél budapesti kapucinus lelkész nagyváradi aranymiséjének megrendezése.

október 13 - 14.
A Posticum helyet ad az Albin Alapítvány által szervezett Az Élő Falu - civil akadémia az önszerveződésért program keretében megrendezett I. Civil Akadémiának.

október 28.
A Posticum helyet ad a Sapientia Varadiensis Alapítvány Nagyvárad tudós püspökei, neves személyiségei című konferenciának.

október 29.
A Don Bosco Otthon és Műhely felszentelése. Jelen vannak az építkezése ausztriai támogatói és Pacsay János Fidél budapesti kapucinus házfőnök.

november 19.
A Posticum gyermekkórusának megalakulása

december 1.
A Posticum helyet ad az RMDSZ szervezte Csángó Napnak.

december 7-10.
A Posticum helyet ad a NMDSZ által szervezett OMDSZ I. Inter-regionális Fórumának.

december
Csendes napok - lelkigyakorlat nagyváradi fiataloknak.

december 1.
A Posticum helyt ad a nagyváradi Partitipatio Alapítvány által szervezett Csángó Napnak.